Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Undervisning fortsätter som tidigare

Undervisning fortsätter som tidigare efter lovet

Publicerad den 25 februari 2021

Ramunderskolan fortsätter som vanligt med närundervisning efter sportlovet medan Nyströmska fortsätter med kombinerad distans- och närundervisning

Söderköpings kommun har i dialog med Smittskydd Region Östergötland beslutat att Ramunderskolan fortsätter som vanligt med närundervisning efter sportlovet medan Nyströmskas gymnasieelever fortsätter med kombinerad distans- och närundervisning enligt tidigare kommunicerad planering. Beslutet är länsgemensamt och gäller i alla kommuner i Östergötland.

Region Östergötland beskriver att smittspridningen i Östergötland ligger fortsatt på en lägre nivå än i majoriteten av Sveriges övriga regioner, även antalet inlagda på sjukhus fortsätter att minska.

Regeringen informerade under onsdagen om att införa ytterligare nationella restriktioner vad gäller serveringsställen, butiker och gym. Detta för att begränsa smittspridningen och möjliggöra att skolorna fortsatt ska kunna vara öppna. Regeringen är tydliga med att skolan är viktig för elevernas kunskapsutveckling men också för att de ska må bra och känna trygghet. Det har också utökats med möjlighet för regionala anpassningar om smittskydd bedömer behov av det men i nuläget är det alltså inte aktuellt i Östergötland och Söderköping. Regionen och kommunen kan ta nya beslut kring skolan om smittspridningen ökar, utvecklingen följs noggrant dag för dag för att snabbt kunna ta till nya åtgärder om så behövs.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Söderköping påminner om att det fortsatt är viktigt att begränsa smittspridningen genom att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk. Barn och elever samt vuxna som varit utomlands ska också stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige.

På våra skolor sker fortsatt ett aktivt arbete för att följa rekommendationerna. Att skapa en trygg skolmiljö prioriteras högt och även i det tar vi stöd av nationella riktlinjer och stämmer av våra åtgärder med Smittskydd Region Östergötland. En gemensam utmaning för alla skolor är att minska trängsel och öka möjligheten till avstånd. På Nyströmska används vuxenutbildningens lokaler till gymnasieelever och på Ramunderskolan har en ny paviljong tagits i bruk under vårterminen. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi regelbundet med riskanalyser både förvaltningsövergripande och lokalt på skolenheter för att säkerställa och åtgärda de risker som bedöms utifrån covid-19. Ett arbete som vi bedömer ger goda resultat då smittspridningen varit låg i våra verksamheter under hela pandemin. Tack för att vi tillsammans fortsätter hålla i och hålla ut!

www.soderkoping.se kan ni läsa om kommunens arbete och riktlinjer gällande covid-19.

 

Pressmeddelande från regionen:

Ingen förändring för skolorna

Smittskydd Region Östergötland ändrar inte sin rekommendation när det gäller länets skolor efter sportlovet. Det blir alltså ingen rekommendation om distansundervisning på högstadieskolorna efter lovet.
– Vi befinner oss i ett platåläge när det gäller smittspridningen och vi har haft dialog inom Region Östergötland och med länets skolchefer. De känner sig trygga med aktuell situation och det fortlöpande samarbete vi har i de här frågorna, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Flera regioner i landet har den senaste tiden gått ut med rekommendationer om distansundervisning i skolorna efter sportlovet. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten är tydliga med den stora vikten av att barn och ungdomar är i skolan utifrån rapporter om ökad psykisk ohälsa, ökad fysisk inaktivitet och sämre socialt välmående. Ställningstagande till ytterligare restriktioner bör endast ske om det regionala smittspridningsläget försämras betydligt. I dialog med Region Östergötland och samtliga kommuners skolchefer har Smittskydd Region Östergötland beslutat att stå fast vid de rekommendationer som gäller i dag, där gymnasieskolorna huvudsakligen driver undervisning på distans. Kommunerna enskilt tar själva besluten i frågan.
– Vi har inte den stegring i smittspridningen här i Östergötland som vissa andra regioner har, utan vi befinner oss på en platå. Samtidigt är det oerhört viktigt att barn och ungdomar kan vara i skolan, säger Britt Åkerlind.
– Vi har ett nätverk där Smittskydd Region Östergötland och länets skolchefer har en tät och nära kontakt. Så fort en skola upplever problem med smittspridning kan vi agera snabbt. När vi har diskuterat frågan med skolcheferna känner de sig trygga med det arbetssättet. De ser att de har enstaka fall och har god hjälp av tidigare vidtagna åtgärder enligt nationella rekommendationer och av smittskyddet när det inträffar.

Mot bakgrund av läget, med en platå i smittspridningen och ett nära samarbete med skolorna i länet, beslutade Smittskydd Region Östergötland på torsdagen att inte ändra sina rekommendationer för högstadieskolorna. Däremot vill Britt Åkerlind understryka vikten av att följa de allmänna rekommendationer som gäller i samhället, inte minst de senaste nationella rekommendationerna som skärpts ytterligare från regeringen.
– Vårt sammanlagda beteende ger resultat. Det är avgörande för utvecklingen den närmaste tiden hur vi beter oss och hur väl vi följer rekommendationerna. Det gäller att hålla avstånd, tvätta händerna och förstås stanna hemma om man är sjuk. Och även att vi följer de nu skärpta nationella rekommendationerna, som att exempelvis åka ensam och handla för att minska trängsel i butikerna.