Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 26 februari

Samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 26 februari

Publicerad den 18 februari 2019

Allmänheten hälsas välkomna att närvara på samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 26 februari.

Kommunhuset, lokal Aulan, den 26 februari, klockan 13.

Martin Sjölander, ordförande.
Lisa Lennermark, sekreterare.

Ärenden:

1. Information inför ärenden för beslut på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde 5 mars 2019
a. Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport
b. Årsbokslut 2018
c. Intern kontrollplan 2019
d. Delegationsordning justeringar
e. Handlingsplan trafik 2017-2020
f. Uppföljning enligt rutin för upphandlad verksamhet gällande
skolskjuts
g. Namnsättning på fastigheter samt gata i Skogshem
h. Detaljplan för del av Lagnö 2:29
i. Förhandsbesked
j. Öppna nämndmöten 2019.

2. Information om samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde/uppdrag
a. Information om planprocessen
b. Information om muddring av Hällerstadssjön
c. Redovisning av miljökontorets projekt:

• Tungmetaller i kosttillskott
• Tillsyn större avloppsanläggningar 2018
• Fastighetsägarnas egenkontroll
• Bekämpningsmedel på golfbanor

d. Reglemente

3. Allmänna informationer och möjlighet för ledamöterna att ställa frågor

4. Information om ärenden från allmän beredning

Föredragningslistan och handlingar inför samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 26 februari 2019 finns publicerad i Ciceron Assistent för ledamöterna i nämnden. För de ledamöter som vill går det att beställa pappershandlingar (över 5 sidor) i enskilda ärenden från nämndsekreteraren. Hämtas i receptionen. OBS! Majoriteten har gruppmöte efter informationsmötet i Aulan.