Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Förhandlingarna med Kommunal är avslutade

Förhandlingarna med Kommunal är avslutade

Publicerad den 31 januari 2019

I oktober lyftes processen kring Bemanningshandboken i en § 12 MBL.

Kommunal har under senhösten lyft ett antal frågor i förhandling § 10 och § 64 MBL med Söderköpings kommun. Frågorna rörde om kommunen har brutit mot Samverkansavtalet, Arbetsmiljölagen inom Samverkansavtalet och Arbetstidslagen. Parterna har träffats vid fyra tillfällen och diskuterat respektive parts syn på frågeställningarna.

Vad gäller Samverkansavtalet och Arbetsmiljölagen inom Samverkansavtalet har Söderköpings kommun redogjort för det samlade arbete som har skett sedan 2016 gällande Bemanningshandboken och som Kommunal har varit en aktiv part i. Söderköpings kommun har också framfört att schemaförändringar inte är att betrakta som organisationsförändring.

Vad gäller Arbetstidslagen så medger Söderköpings kommun att vid första schemaperioden tillhandhölls inte alla scheman inom avtalsenlig tid. Det har Söderköpings kommun ersatt berörda medarbetare för.

Förhandlingarna avslutades 25 januari. Söderköpings kommun upplever att förhandlingarna har förts med god och respektfull ton.

Söderköpings kommun har under hela förhandlingen haft en nära dialog med arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

- Det känns bra att förhandlingarna nu är avslutade, och att vi kan se framåt och arbeta tillsammans för fördjupad samverkan, säger Bärbel Elenius, HR-chef. Hon fortsätter: - Arbetet med rätt till heltid och ett hållbart arbetsliv är ett prioriterat område. I och med de här avslutade förhandlingarna kan vårt arbete inom kommunen fortsätta och därmed möjliggöra för fler medarbetare rätten till heltid, avslutar Bärbel.

Redan nu pågår arbetet med ständiga förbättringar inom schema- och bemanningsprocessen. Under våren kommer en fördjupad utvärdering att göras inom Vård och omsorg samt LSS. Hela utvärderingen kommer sedan att presenteras för Socialnämnden. 

Kontakt för eventuella frågor:
Bärbel Elenius, HR-chef
0121-183 42
barbel.elenius@soderkoping.se