Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Nyheter

Hem / Nyheter / Förändringar inom barn- och utbildningsnämnden utifrån dagens besked från Folkhälsomyndigheten

Förändringar inom barn- och utbildningsnämnden utifrån dagens besked från Folkhälsomyndigheten

Publicerad den 21 januari 2021

Beslut och processer inom Barn- och Utbildningsnämndens verksamheter utifrån dagens besked från Folkhälsomyndigheten kring förlängda nationella restriktioner samt reviderade rekommendationer kring undervisning på gymnasiet samt barn och ungdomars fritidsaktiviteter

Regeringen uppmanar fortsatt kommunerna att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna.

  • Endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i våra lokaler. Detta gäller till och med den 7 februari 2021.

Öppna skolor och tillgång till fritidsaktiviteter stärker hälsan hos barn och unga under pandemin. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasiet gradvis återgår till undervisning på plats i skolornas lokaler. Folkhälsomyndigheten anser också att barn och unga födda 2005 eller senare ska kunna delta i organiserade idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus.

Rekommendationen om undervisning på distans på gymnasiet ersätts från och med måndagen den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet.

  • I Söderköping inväntas nu rekommendation från Smittskydd Region Östergötland. Parallellt med detta pågår en diskussion mellan Nyströmskas skolledning, personal och förvaltning kring vilka möjligheter och risker en övergång till delvis distansundervisning innebär. Beslut förväntas ske under fredag 22 januari. Vid ett beslut kring delvis distansundervisning påbörjas den tisdag 26 januari.

Vid en övergång till delvis distansutbildning behöver Nyströmska vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning och på alla sätt förebygga smittspridning. Det är viktigt att anpassa undervisningen utifrån den rådande situationen och följa de allmänna råden för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

Rekommendationen innebär att:

  • Fritidsgården Focus öppnar på ordinarie öppettider från tisdag 26 januari för Söderköpings-ungdomar födda 2005 och senare.
  • Kulturskolan startar upp sin gruppverksamhet från måndag 1 februari.
  • Öppna förskolan inom Familjecentralen är fortsatt stängd utifrån tidigare taget beslut i nämnd. Förlängning av beslutet rekommenderas att tas i nämnd 3 februari. Skälet är de förlängda nationella restriktionerna där Öppna förskolan ses som ett socialt sammanhang för framför allt vuxna och inte kan falla inom ramen för den typ av verksamhet som avses för barn och ungdomar.