Näringsliv och Arbete

Näringslivsrådet

I kommunens gällande strategiska plan är näringslivs- och platsutvecklingen i hela kommunen en viktig del, där framgår bland annat

”Vi strävar efter en balanserad tillväxt i Söderköping, vilket innebär att den sker med ekologiska, sociala och ekonomiska hänsynstaganden. Ett viktigt område är att skapa goda förutsättningar för företag att verka i kommunen. Näringslivsstrategin är central för att skapa goda förutsättningar för befintliga och nya företag.”

För att nå målen har vi bland annat:

  • Utveckla mätbara mål och strategier för hållbar tillväxt i Söderköpings kommun, både i staden och på landsbygden.
  • Utveckla mätbara mål och strategier för näringslivet utveckling där översyn av taxor och avgifter ingår samt där konkurrens genom valfrihet eller upphandling ges särskilt fokus.
  • Utveckla mätbara mål och strategier för regionalt och kommunalt samarbete samt samverkan med föreningar och civilsamhälle.

Rådets uppdrag

Rådets främsta arbetsverktyg är strategin Fokusområden för plats och näringslivsutveckling 2019-2025 och dess handlingsplan. På rådsmötena informeras både om arbetet och planering för kommande arbeten inom fokusområdena för att stärka det lokala företagsklimatet. Inom rådet ska även information mellan näringslivet och kommunen utbytas för att sprida kunskap och erfarenhet av respektive organisations arbetssätt och behov. 

Vill du påverka inom området näringslivsfrågor, så ta kontakt med någon av företagarorganisationerna eller kontakta kommunens näringslivssamordnare.

Rådets sammansättning

Företagsorganisationernas representanter

Företagarna, Maria Dahlén
LRF,
Bengt O Johansson
Navet i havet,
Britta Andersson
Stadskärneföreningen,
Anders Westerberg

Kommunens representanter

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Martin Sjölander
Kommundirektören, Maria Fredriksson
Förtroendevald, kommunstyrelsen,
Ulric Nilsson
Näringslivssamordnare, Björn Ekengren
Chef Näringsliv & turism, Therése Eklöf

Adjungerad

Östsvenska Handelskammaren, Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef