Näringsliv och Arbete

Företagsjouren

Företagsjouren ska rädda 150 arbetstillfällen per år

Nu startar företagsjouren i Östergötland. Målsättningen är att hjälpa 50 företag och rädda 150 arbetstillfällen per år. Det hoppas man uppnå genom att träffa företagare som hamnat i svårigheter och som vill ha hjälp att göra en analys av dagsläget i sitt företag

Företagsjouren erbjuder bl a  ekonomiska och finansiella specialister, advokater, revision,  stöd i förhandlingar och avtals- och utvecklingsfrågor samt olika typer av mäklare.

Tillvägagångssätt

  1. En diagnos ställs på företaget.
  2. Vid behov får företaget jour- rådgivning Företagaren erbjuds inledningsvis fem besök eller möten utan kostnad.
  3. En handlingsplan med uppföljning upprättas för hur företaget ska kunna gå vidare.
  4. Hjälp med kontakter och förhandlingar till exempel med kunder, leverantörer, bank, Skatteverket samt Kronofogden.

Funktionen projekt finansieras genom anslag från Tillväxtverket, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Företagarna, Östsvenska Handelskammaren samt Almi Företagspartner i Östergötland. Projektägare är Region Östergötland.

Läs mer om Företagsjouren