Kultur och Fritid

Pågående projekt

Georadarundersökningar

Under december 2018 genomfördes georadarundersökningar på några olika ställen i Söderköping.

Georadar är ettr slags mark-ekolod som känner av konstruktioner under mark. Ett slags arkeologi där man inte behöver gräva. Tyvärr är Söderköpings täta leror inte helt idealiska. Undersökningar gjordes vid Munkbrogatan, i Kyrkparken, vid klosterkvarn, i konventsområdet.

Vid konventet framkom i stort sett bara redan kända murar.

Vi Laurenti kyrka kan man tydligt se att det finns rester efter murar och strävpelare utanför det nordvästra hörnet av kyrkan. Är det rester efter en tidig kyrka eller efter någon brand?

Vid Munkbrogatan hade vi förhoppningen att hitta rester efter hamnen. Inga sådana rester framkom däremot en byggnad vid magasinet och en rakt utanför kyrkspången.

Vid klosterkvarn hittades rester efter stolpar, 9 stolpar i två rader, fem synliga i ena oraden och 4 i den andra. Det skulle kunna vara rester efter hospitalskyrkan som var byggd i trä och troligen innhöll pelarrader. Platsen stämmer i alla fall och att stolpraderna går i öst-västlig riktning.

 

Romanska målningar i Skönberga kyrka

Ovanför valven i åtta kyrkor i Östergötland finns några av Sveriges äldsta muralmålningar bevarade. De är från tidig medeltid (1180-1350). I samband med 1400-talets valvslagningar fick de sin nuvarande plats, på kyrkornas vindar, vilket gör dem dolda för kyrkobesökare. Sommaren 2008 initierades ett ideellt tvärvetenskapligt projekt för att undersöka hur tidigt medeltida muralmålningar i Sverige är utförda. Allt arbete sker av professionella på frivillig basis utanför tjänster inom universitet, institut eller privat sektor. Under fältarbetet registeras spår och bevis kring tillverkningssättet som sedan bearbetas, tolkas och publiceras.

Under sommaren 2019 gjorde Göteborgs Universitet tillsammans med Anna Henningsson undersökninger för utröna vilken färg det vi idag uppfattar som brunaktigt och svart har haft. Med speciell röntgenutrustning kan man mäta vilka beståndsdelar färgpigmenten haft. Man vet t ex att det är koppar i vissa partier, som då bör ha varit grönaktiga. Länsstyrelsen har också gett tillstånd att ta ut mm-stora prover för analys. I slutet av 2020 bör vi kunna förstå hur medeltida kyrkobesökare upplevde målningarna och vilka färgpigment som användes. Medeltidscentrum kommer tillsammans med Anna Henningsson sedan att ta fram en utställning om de romanska målningarna i Skönberga kyrka.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.