Kultur och Fritid

Hyresbidrag

Bidraget syftar till att ge ideella föreningar stöd för externt hyrda verksamhetslokaler för fast verksamhet och som inte är anläggningar som tillhandahålls av kommunen. Bidrag ges ej för hyrda lokaler av mer tillfällig karaktär.

Bidrag kan utgå med 50% av hyreskostnaden per förening och år, dock som mest med det maxbelopp per som fastställs av Servicenämnden årligen.

Bidrag utgår för expeditionslokal, klubblokal samt inom- och utomhusanläggning för fast verksamhet där hyresavgift har betalats av förening och där långsiktigt hyreskontrakt eller liknande finns upprättat. I de bidragsberättigade kostnaderna ingår hyra, el och värme.

Ansökan lämnas senast 1 april genom FRI eller på särskild blankett (se nedan) som mejlas eller postas till Idrott och Fritid.

 

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.