Kommun och Politik

Förskola och skola för nyanlända

 • Familjecentralens öppna förskola är en mötesplats där ni kan umgås och utbyta erfarenheter med andra barnfamiljer. Här kan föräldrar och barn ha en härlig stund tillsammans. Ni kan pyssla, sjunga, fika och leka. 

  Söderköpings kommun - Öppna förskolan

 • Nyanlända vårdnadshavare kan ansöka om plats i förskola till sitt barn om föräldrarna arbetar eller studerar. Man kan också ansöka om plats om barnet på grund av familjens situation har behov av en plats eller om barnet har behov av det utifrån sin utveckling.

  Allmän förskola innebär att barnet är på förskolan cirka 15 timmar per vecka under terminstider. Barnet har rätt till allmän förskola från hösten det år det fyller 3 år.

  Söderköpings kommun - Ansök om plats i förskolan

  Det här behöver du skicka med i din ansökan

  • Kopia på LMA-kort/UT-kort
  • Uppgift om adress (samma adress som Migrationsverket har fått av dig)
 • Nyanlända elever i åldern 6-16 år har rätt att läsa i förskoleklass och i grundskolan.

  Söderköpings kommun - Ansök om skolplacering

  Det här behöver du skicka med i din ansökan

  • Kopia på LMA-kort/UT-kort
  • Uppgift om adress (samma adress som Migrationsverket har fått av dig)

  Inför skolstart

  • Du skickar in din ansökan till Barn- och utbildningsförvaltningen.
  • När vi tagit beslut om skolplacering lämnar vi ansökan vidare till skolan.
  • Skolan tar kontakt med dig för att bestämma när barnet ska börja.

  Det är inte säkert att du får gå på skolan som du har önskat, det beror på om det finns plats på den skolan.

  När du fått din skolplacering så kommer du som är elev tillsammans med din vårdnadshavare. I samtalet berättar ni om din skolbakgrund. Du får också information om det svenska skolsystemet.

  Skolverket - Nyanländas rätt till utbildning

 • Språkintroduktionen är för dig som är nyanländ i Sverige, om du är under 20 år, om du kommer från utbildning i grundskola för nyanlända och inte har tillräckliga kunskaper i svenska och andra ämnen för att börja på ett nationellt gymnasieprogram.

  Det här behöver du skicka med i din ansökan

  • Kopia på LMA-kort/UT-kort
  • Uppgift om adress (samma adress som Migrationsverket har fått av dig)

  Du kan kontakta studie- och yrkesvägledare på Nyströmska skolan för att få hjälp med ansökan...