Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Krissituation och beredskap / Samlad information angående Ukraina och omvärldsläget / Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina/Ukrainian refugee information

Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina/Ukrainian refugee information

Välkommen till Söderköping. På den här sidan hittar du användbar information som kan hjälpa dig att känna dig trygg och komma till rätta.

Du som är medborgare i Ukraina, och har ett pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd för dig och din familj som befinner sig i Sverige. På Migrationsverkets webbplats finns information om vem som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet och hur det går till att ansöka.Där hittar du också information om hur Migrationsverket kan hjälpa dig med boende och ekonomiskt stöd och vilka rättigheter du har i Sverige om du får uppehållstillstånd.

Skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Welcome to Söderköping. On this page you will find useful information that can help you feel safe and get settled.

Information about residence permits with temporary protection

You are advised to visit the Swedish Migration Agency as soon as possible upon your arrival. If you are in need of for example housing, financial support, or medical care, you need to apply for a residence permit with temporary protection. If you have children with you, you will need the residence permit in order for your children to have the right to education in Sweden.

More information about the residence permit with temporary protection can be found at the Swedish Migration Agencys website:

Protection under the Temporary Protection Directive The Swedish Migration Agency