Kommun och Politik

Håll avstånd på restauranger

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. För serveringsställen gäller dessutom en ny restauranglag som ska bidra till minskad spridning av covid-19, Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Du som gäst har ett ansvar

Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer samt även har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe.

Fortsätt gärna att besöka våra krogar och restauranger, men tänk på att hålla avstånd, undvika trängsel och följa de allmänna råd som finns. Tillsammans kan vi begränsa smittspridningen och samtidigt se till att restauranger, barer och kaféer kan fortsätta ha öppet.

Restauranger och kaféer ska följa de regler som finns, men du som besökare har också ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För dig som gäst är det viktigt att följa dessa råd:

 • Håll avstånd (riktlinjen är en armlängds avstånd från andra gäster)
 • Ät och drick vid bordet
 • Tvätta händerna
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk
 • Det här gäller för restauranger

  Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebär att den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel undviks på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. 

  Information om gällande regler finns på:

  Folkhälsomyndighetens hemsida: Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar med mera

  Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

  Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen,

  Miljökontoret har tillsynsansvar

  Kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. Kommunen har även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

 • Miljökontorets besök hos restauranger

  Våra inspektörer från miljökontoret gör besök och har kontakt med våra restauranger och kaféer i kommunen. Syftet med besöken är att hjälpa företagen och deras gäster att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd för att på så sätt undvika smittspridning.

 • Lämna tips om trängsel på serveringsställen

  Om du upptäcker trängsel som ökar risken för spridning av covid-19 kan du lämna dina synpunkter till miljökontoret via e-post miljo@soderkoping.se eller telefon 0121-187 04 (tis-fre 8-9:30). Du kan även lämna andra typer av synpunkter.

  Miljökontoret gör alltid bedömningar i det enskilda fallet om det finns risk för smittspridning.

  Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

  Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

  Läs mer på 

  Tillsyn utifrån covid-19-lagen | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se)
 • Räcker det med skriftlig information till gästerna?

  Olika människor tar till sig information på olika sätt. I det här fallet kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och både informera muntligt och skriftligt om det är möjligt. Till exempel bör det finnas skyltar eller affischer med informationen synlig där gästerna uppehåller sig som vid entréer och toaletter. Muntlig information kan ges av hovmästare, serveringspersonal eller liknande i mötet med gästerna.

  Anpassa informationen efter vilken typ av restaurang eller serveringsställe det gäller: är det ett mindre ställe kanske en skylt och bordsmarkeringar räcker, har man ett stort serveringsställe behöver det finnas en mer genomtänkt plan för hur man synligt informerar kunderna på flera platser, så att informationen syns och går fram. Har man många kunder som talar andra språk än svenska bör kanske informationen även finnas på andra språk och så vidare.

 • Vad innebär det att hålla avstånd?

  Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som minst 1 meter till andra sällskap. Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället: 

  Föreskrift om allas ansvar hos Folkhälsomyndigheten

  Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms dock utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

  Det är viktigt att den som driver serveringsstället har skapat förutsättningar i lokalen för gästerna att hålla det rekommenderade avståndet. Kommunen är ansvarig för tillsynen enligt lagen och får göra sin egen bedömning om vilka ställen som har en risk för trängsel och hur respektive serveringsställe lever upp till dessa krav.

 • Vad krävs av den som driver ett serveringsställe?

  1. Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Det handlar om att skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla avstånd (minst 1 meter), vilket till exempel kan ske genom att:

  • Möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra   som besökare får vistas
  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
  • Använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem
  • Begränsa antalet i varje sällskap i enlighet med gällande restriktioner. 

  2. Den som driver ett serveringsställe ska även se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

  3. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

  4. Tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas på varje serveringsställe. Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av:

  • Att hålla avstånd
  • Att sköta sin handhygien
  • Att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
  • Att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19

  5.  Personalen på ett serveringsställe ska också få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.