Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kommun och Politik

Håll avstånd på restauranger

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att fortsatt följa de föreskrifter som hittills tagits fram för att undvika och minska smittspridning i samhället. 

Du som gäst har ett ansvar

Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplats
Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe.

Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.
Fortsätt gärna att besöka våra krogar och restauranger. Tänk på att hålla avstånd, undvika trängsel och följa de allmänna råd som finns. Tillsammans kan vi begränsa smittspridningen och samtidigt se till att restauranger, barer och kaféer kan fortsätta ha öppet.

Restauranger och kaféer ska följa de regler som finns, men du som besökare har också ett ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För dig som gäst är det viktigt att följa dessa råd:

 • Håll avstånd (riktlinjen är en armlängds avstånd från andra gäster)
 • Ät och drick vid bordet
 • Tvätta händerna
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk

 

 • Det här gäller för restauranger

  Folkhälsomyndighetens regler innebär att restauranger, barer, kaféer behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. 

  Regeringen har bedömt att vi ska kunna ha ett öppet samhälle om alla tar gemensamt ansvar och lever efter de föreskrifter som tagits fram från myndigheterna. Då kan vi också gå på restaurang, kafé och serveringar på ett säkert sätt och därmed stödja en hårt utsatt bransch.

  Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplats

  Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

  Det finns en hög risk att många människor nu börjar röra sig ute i större utsträckning och bland annat besöker serveringsställen. Lagen är därför också en åtgärd för att kunna agera mer långsiktigt och därmed bidra till att undvika en potentiell andra våg av smittspridning.

  Detta, tillsammans med behovet av en tydlig och hållbar tillsyn, har lett till att lagen skyndsamt tagits fram.

  Varför införs den tillfälliga lagen nu?

  Trängsel är en avgörande faktor för smittspridningen och serveringsställen som till exempel kaféer och restauranger är därför platser med hög risk. Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrift om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och kaféer, HSLF-FS 2020:9 , har inte reglerat tillsynen och åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt. Den nya lagen ska skärpa och effektivisera tillsynen av främst trängsel på dessa ställen.

  Den ger också tillsynsmyndigheten (kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd) fler sanktionsmöjligheter än vad som är möjligt enligt föreskriften.

  Vad är nytt med den tillfälliga lagen?

  • Kommunerna får hela ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav på att minska smittspridning av covid-19.
  • Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna.
  • Begreppet serveringsställen syftar på näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd.
  • Kommunerna får befogenhet att meddela förelägganden och förbud som kan förenas med vite.
  • Det är den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor som är ansvarig tillsynsmyndighet.
  • Tillsynen ska bli mer effektiv.
  • Länsstyrelserna bistår kommunerna med vägledning.

  Reglerna för restauranger och krogar innebär att:

  • Trängsel mellan personer i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma.
  • Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
  • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Att beställa och hämta mat vid disk är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.
  • Personal ska bära ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
  • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.

  OBS! Från 1 juli 2020 kommer uppdaterade föreskrifter. Mer information kommer om det.

  Mer information om reglerna för restauranger och krogar finns på:

 • Miljökontorets besök hos restauranger

  Våra inspektörer från miljökontoret gör besök och har kontakt med våra restauranger och kaféer i kommunen. Syftet med besöken är att hjälpa företagen och deras gäster att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd för att på så sätt undvika smittspridning.

 • Lämna tips om trängsel på serveringsställen

  Om du upptäcker trängsel som ökar risken för spridning av covid-19 kan du lämna dina synpunkter till miljökontoret via e-post miljo@soderkoping.se eller telefon 0121-187 04 (tis-fre 8-9:30). Du kan även lämna andra typer av synpunkter.

  Observera att följande inte är trängsel och alltså inte något som du behöver anmäla:

  • Det är fler än 50 personer i restaurangen/på uteserveringen
   Regeln gäller inte för restauranger, caféer och andra matserveringar.
  • Det är mindre än 2 meter mellan olika sällskap
   Gäster ska kunna hålla 1,5 meters avstånd till varandra. Dessutom behövs utrymme för att gästerna ska kunna dra ut stolarna. Inom ett sällskap gäller det personliga ansvaret för gästerna.


  Miljökontoret gör alltid bedömningar i det enskilda fallet om det finns risk för smittspridning.

 • Räcker det med skriftlig information till gästerna?

  Olika människor tar till sig information på olika sätt. I det här fallet kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och både informera muntligt och skriftligt om det är möjligt. Till exempel bör det finnas skyltar eller affischer med informationen synlig där gästerna uppehåller sig som vid entréer och toaletter. Muntlig information kan ges av hovmästare, serveringspersonal eller liknande i mötet med gästerna.

  Anpassa informationen efter vilken typ av restaurang eller serveringsställe det gäller: är det ett mindre ställe kanske en skylt och bordsmarkeringar räcker, har man ett stort serveringsställe behöver det finnas en mer genomtänkt plan för hur man synligt informerar kunderna på flera platser, så att informationen syns och går fram. Har man många kunder som talar andra språk än svenska bör kanske informationen även finnas på andra språk och så vidare.

 • Vad innebär det att hålla avstånd?

  Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som minst 1 meter till andra sällskap. Ett förtydligande från det tidigare begreppet ”armlängds avstånd”. Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället: 

  Föreskrift om allas ansvar hos Folkhälsomyndigheten

  Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms dock utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

  Det är viktigt att den som driver serveringsstället har skapat förutsättningar i lokalen för gästerna att hålla det rekommenderade avståndet. Kommunen är ansvarig för tillsynen enligt lagen och får göra sin egen bedömning om vilka ställen som har en risk för trängsel och hur respektive serveringsställe lever upp till dessa krav.

 • Vad krävs av den som driver ett serveringsställe?

  1. Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Det handlar om att skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla avstånd (minst 1 meter), vilket till exempel kan ske genom att:

  • Möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra   som besökare får vistas
  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
  • Använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.


  2. Den som driver ett serveringsställe ska även se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

  3. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

  4. Tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas på varje serveringsställe. Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av:

  • Att hålla avstånd
  • Att sköta sin handhygien
  • Att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
  • Att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

  5.  Personalen på ett serveringsställe ska också få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.