Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Krissituation och beredskap / Information med anledning av covid-19 pandemin / Frågor och svar till dig som får, eller har en anhörig som får vård och omsorg

Frågor och svar till dig som får, eller har en anhörig som får vård och omsorg

 • Vill du komma på besök?

  Vi vill att de som bor på våra äldreboenden ska kunna träffa dig som är anhörig på ett säkert sätt och eftersom coronapandemin fortfarande pågår har vi skapat lokala rutiner för att förhindra smittspridning. Våra rutiner baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Det här är våra lokala rutiner som ska följas för att förhindra smittspridning:

  • Innan du kommer på besök vill vi att du ringer till äldreboendet och meddelar personalen vilken dag och tid du vill komma.
  • Vi rekommenderar besök utomhus om det är möjligt, då det minskar risken för smittspridning.
  • Vid besök inomhus tar personal emot dig vid entrén och följer med in till din anhöriges rum. Säg till när du vill lämna boendet, så följer personal dig även ut från boendet. För att minska smittspridning får ni inte träffas i våra gemensamhetslokaler.
  • Vi vill att du spritar händerna före och efter besöket.
  • Tänk på att hålla avstånd till din anhörige under tiden ni umgås och även till andra som du möter på boendet.
  • Antalet besökare per tillfälle är max tre personer, för att det ska vara möjligt att hålla avstånd.
  • Djur får inte följa med vid besöket.
  • Vi vill att du som kommer på besök fyller i en lista med namn, datum och telefonnummer. Det är frivilligt att fylla i listan, men om vi skulle få smitta på äldreboendet är det väldigt viktigt att ha tillgång till dessa uppgifter om regionen behöver smittspåra.

  När kan du inte komma?

  För att förhindra smittspridning så har vi följande rutiner:

  • Har du minsta symtom som kan tillhöra covid-19
   vill vi att du stannar hemma och avstår besöket.
  • Om din anhörige har symtom och det bedöms som misstänkt covid-19, kan du tyvärr inte komma på besök.
  • Om din anhörige får negativt resultat på provet är du välkommen efter
   två dygn, räknat från dagen för provsvaret. Anledningen till att du måste vänta beror på att man kan testas negativ i början av insjuknandet, men efter några dagar kan covid-19 konstateras vid ett nytt prov.
  • Om provet visar att din anhörige har covid-19 ska denne följa instruktioner från ansvarig läkare när det gäller kontakt med andra personer.

  Vår rutin kan komma att ändras om vi får ett lokalt utbrott, men även om de nationella rekommendationerna ändras. Eventuella förändringar kommer att skickas till dig som anhörig och publiceras på kommunens webbplats, söderköping.se.

  Har du frågor kring den här informationen, kontakta enhetschefen på det aktuella äldreboendet.

  Tillsammans kan vi minska smittspridningen och skydda våra äldre!

 • Vi vill att de som bor på våra gruppboenden ska kunna träffa dig som är anhörig på ett säkert sätt och eftersom coronapandemin fortfarande pågår har vi skapat lokala rutiner för att förhindra smittspridning. Våra rutiner baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Vill du komma på besök?

  Det här är våra lokala rutiner som ska följas för att förhindra smittspridning:

  • Alla besök bokas med personalen. Ring till gruppboendet där personen bor och meddela datum och tid för besöket.

  • Vi rekommenderar besök utomhus om det är möjligt, då det minskar risken för smittspridning.

  • Vid besök inomhus tar personal emot dig vid entrén entrén på boendet, där finns tillgång till handsprit. Personal följer dig även ut från boendet.

  • Både boende och besökare ska sprita händerna innan och efter besöket.

  • Socialförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. Med hänsyn till lägenheternas utformning, maximeras därför antalet besökare till tre personer per tillfälle. Dela upp er på fler besökstillfällen om ni är fler än tre personer som vill komma på besök.

  • Vi vill att du som kommer på besök fyller i en lista med namn, datum och telefonnummer. Det är frivilligt att fylla i listan, men om vi skulle få smitta på äldreboendet är det väldigt viktigt att ha tillgång till dessa uppgifter om regionen behöver smittspåra.

  • Djur får inte medfölja vid besöket.

  • Vid besöket får du inte vistas i gemensamhetslokalerna på boendet

  • Håll avstånd till övriga boende, personal och andra personer som vistas i boendet.

  När kan du inte komma?

  För att förhindra smittspridning så har vi följande rutiner:

  • Har du minsta symtom som kan tillhöra covid-19 vill vi att du stannar hemma och avstår besöket.
  • Om din anhörige har symtom och det bedöms som misstänkt covid-19, kan du tyvärr inte komma på besök.
  • Om din anhörige får negativt resultat på provet är du välkommen efter två dygn, räknat från dagen för provsvaret. Anledningen till att du måste vänta beror på att man kan testas negativ i början av insjuknandet, men efter några dagar kan covid-19 konstateras vid ett nytt prov.
  • Om provet visar att din anhörige har covid-19 ska denne följa instruktioner från ansvarig läkare när det gäller kontakt med andra personer

  Vår rutin kan komma att ändras om vi får ett lokalt utbrott, men även om de nationella rekommendationerna ändras. Eventuella förändringar kommer att skickas till dig som anhörig och publiceras på kommunens webbplats, söderköping.se.

  Har du frågor kring den här informationen, kontakta enhetschefen på det aktuella äldreboendet.

  Tillsammans kan vi minska smittspridningen och skydda varandra!

 • Ja, våra medarbetare följer Region Östergötlands riktlinjer för skyddsutrustning.

  All personal som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen dvs personalen inom de flesta vårdverksamheterna i kommunen har kunskap om hur munskydd används och använder munskydd under arbetstid.

  Vid misstänkt och konstaterad smitta används även visir, plastförkläde och handskar.

  Det viktigaste för att förhindra smittspridning är dock följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Följsamhet till dessa regler mäts regelbundet för att snabbt kunna identifiera och åtgärda eventuella brister.

 • Information till dig som har en anhörig som har hemtjänstinsatser, bor på äldreboende eller boende och andra verksamheter för personer med funktionsnedsättning

  Söderköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Kommunen deltar också i ett länsövergripande samverkansarbete mellan Östergötlands alla kommuner och Region Östergötland.

  Folkhälsomyndigheten värnar om att minska smittspridningens omfattning för att skydda de i samhället som är mest sårbara, det vill säga äldre och svårt sjuka. Det innebär till exempel att man nu uppmanar alla med de utpekade symtomen, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Här hittar du vilka symtom som gäller.

  Vi på socialförvaltningen förbereder oss på risken för stor personalfrånvaro på grund av coronaviruset. Det kan innebära att vi behöver prioritera och förändra i våra verksamheter. Information kommer i så fall från ansvarig enhetschef.

  Vi kan konstatera att det förekommer viss ryktesspridning. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

  Vi vill också påminna om att det inom socialförvaltningen råder sekretess och att vi därför inte kommer att kunna kommentera enskilda fall.

  På kommunens hemsida kan du som anhörig läsa mer om kommunen process och rekommendationer kring coronaviruset. Där hittar du alltid den senaste kommunala informationen och sidan är därför en viktig informationskälla för dig som anhörig. http://www.soderkoping.se/coronaviruset

 • Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte längre finns någon anledning att hålla fast vid den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd. Men – det är viktigt att komma ihåg: Ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19.

  Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Tänk också på följande:

  • Håll avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus, till exempel i affärer, på gym eller i kollektivtrafiken. Fortsätt gärna att handla vid särskilda tidpunkter då det är ett mindre antal människor i affären.
  • Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
  • Res i första hand med egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka, till exempel tåg. Undvik resor med kollektivtrafiken, till exempel buss, tunnelbana eller spårvagn. Undvik att resa i rusningstid.

  Vad gör kommunen?

  Kommunens resurser är begränsade och vi kommer främst behöva rikta våra insatser till dem som är berättigad hjälp enligt socialtjänstlagen, som personer med hemtjänst. Vi behöver därför alla hjälpas åt och visa omtanke till varandra.
  Du kan vända dig till kommunens biståndshandläggare om du inte har någon möjlighet att få hjälp eller stöd från någon närstående eller granne.

  Hjälp varandra!

  Känner du en äldre person eller någon som tillhör en riskgrupp, fråga om det är något du kan hjälpa till med. Det kan till exempel vara att handla mat eller hämta upp ett paket från posten.
  Tänk alltid på risken för smitta om du vill ställa upp och hjälpa någon. Är du sjuk ska du redan vid lindriga symtom stanna hemma.

  Att tänka på!

  • Tacka alltid nej när någon okänd ringer och erbjuder inköpshjälp. Eller lägg på luren direkt. Misstänker du att du utsatts för ett bedrägeriförsök kan du ringa och göra polisanmälan på telefonnummer 114 14.
  • Behåll kontokort och koder för dig själv. Lämna aldrig ut sådant till någon annan.
  • Begär att få betala vid leverans eller i efterskott när du tar hjälp med inköp. Bäst är att betala med swish (eller kontant) vid leverans i dörren och mot uppvisande av kvitto. Var dock noga med att undvika fysisk kontakt.
  • När du behöver hjälp: ta själv kontakt med anhöriga, grannar, vänner som du känner och litar på, eller kontakta någon av de grupper för hjälp med inköp som bildats i exempelvis sociala medier

 • Nej. Folkhälsomyndigheten värnar om att minska smittspridningens omfattning för att skydda de i samhället som är mest sårbara, det vill säga äldre och svårt sjuka. Det innebär till exempel att man uppmanar alla med utpekade symtom, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har något av de utpekade symtomen. Här hittar du vilka symtom som gäller.

  För att vi ska kunna hålla smittan borta, har vi tagit fram rutiner för hur besök på våra äldre- och gruppboenden ska gå till.

  Rutin för äldreboende hittar du här...

  Rutin för gruppboenden, LSS, hittar du här...

 • Vi har säkrat upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs just med tanke på coronaviruset. Justering sker också löpande. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av den kommunledningen.

  Socialstyrelsen beskriver att de viktigaste åtgärderna för att minska smittspridningen är att hålla god basal hygien, att göra bra riskbedömningar och säkerställa att medarbetarna följer riktlinjerna på den aktuella arbetsplatsen. Därför är det viktigt att säkerställa att medarbetare har relevant utbildning och förutsättningar för att göra det. Medarbetarna går bland annat webbutbildningar gällande basal hygienrutiner. Socialförvaltningen använder även relevant, av myndigheterna rekommenderad, personlig skyddsutrustning utifrån den bedömda risken i varje aktuell vård- och omsorgssituation.

   

 • Våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer friska till sitt arbete.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer: covid-19 eller pollenallergi?

 • Friska medarbetare på arbetet

  Våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer till sitt arbete friska. 

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer: covid-19 eller pollenallergi?

  Rutiner för att förhindra smittspridning

  Rutiner för hygien och andra förebyggande åtgärder har reviderats och informerats om i organisationen. Särskilda rutiner finns vid misstänkt eller bekräftad smitta från Region Östergötland för att minimera smittspridningen i våra verksamheter.

  Rutiner för att hantera personer som är smittade av covid-19

  För att smittan inte ska spridas till andra, följer våra medarbetare de rutiner från Region Östergötland om någon i kommunens verksamheter är smittad av covid-19.

  Rutiner för besök på äldre- och gruppboenden

  Här hittar du rutinen för att förhindra att vi ska få in smitta på våra äldreboenden.

  Här hittar du rutinen för att förhindra att vi ska få in smitta på våra gruppboenden. LSS.

 • Nej, tyvärr. För att förhindra smittspridning av Coronaviruset är alla aktiviteter och programpunkter inställda, för externa besökare. 

  https://www.soderkoping.se/stod-omsorg/aldreomsorg/Seniorcenter-Bla-Porten/

 • Rutiner för hygien och andra förebyggande åtgärder revideras kontinuerligt utifrån Region Östergötlands och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Särskilda rutiner finns vid misstänkt eller bekräftad smitta från Region Östergötland för att minimera smittspridningen i våra verksamheter.

 • För att smittan inte ska spridas till andra, följer våra medarbetare de rutiner från Region Östergötland om någon i kommunens verksamheter är smittad av covid-19.

  Vi samarbetar med Region Östergötland för att de smittade ska få den sjukvård de behöver.

   

 • Om du är i en riskgrupp ska du begränsa dina sociala kontakter med anledning av coronaviruset. Be dina anhöriga, grannar eller vänner om hjälp att handla det du behöver från till exempel mataffären eller apoteket. 

  Har du svårt att få hjälp hänvisar vi dig i första hand till inköp av varor via internet. Du kan vända dig till Willys eller ICA Supermarket Willys har ingen utkörning men avhämtning i box utanför butiken. ICA erbjuder avhämtning utanför butiken med inlastning i ditt bagage eller utkörning av livsmedel till dig som bor inom tätorten. För dig utanför tätorten erbjuds idag inte utkörning.

  Många butiker har skapat egna lösningar för att hjälpa dig som inte kan handla. Kontakta din vanliga butik för att se vad de kan erbjuda för hjälp med till exempel specialöppet för riskgrupper eller utkörning.

  Behöver du ändå hjälp?

  Är du över 70 år, eller tillhör en riskgrupp, och är i behov av stöd och hjälp gällande inköp? Eller har du andra praktiska frågor? Då kan du ringa vår äldrekonsulent Pernilla Karlsson på telefonnummer 0121-182 74 för stöd och service. Du når henne måndag till torsdag klockan 8-16 och på fredagar 8-14.

  Länkar

  Länk till ICA Supermarkets e-handel, klicka här....

  Länk till Willys e-handel, klicka här...

   

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.