Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Krissituation och beredskap / Information med anledning av covid-19 pandemin / Frågor och svar till dig som får, eller har en anhörig som får vård och omsorg

Frågor och svar till dig som får, eller har en anhörig som får vård och omsorg

 • Besök utomhus (uppdaterat 26 augusti)

  Folkhälsomyndigheten förtydligade 2020-05-20 när det gäller hur besök ska kunna ske utomhus.

  Följande förutsättningar för att genomföra besök gäller;

  • Besökaren ska vara helt frisk och utan symtom.
  • Viktigt att hålla avstånd, minst 2 meter.
  • Viktigt med handhygien inför, under och efter besöket, både för boende och besökare.
  • Viktigt att skapa barriärer eller liknande som hindrar besökare och boende att kunna mötas fysiskt. Om detta inte går att ordna, eller i avvaktan på att det är klart, behöver det finnas en besöksvärd på plats som har koll på att mötet fungerar enligt Folkhälsomyndighetens direktiv om social distansering.

  Tid för besök bokas per telefon med personal på avdelningen, enligt lokal rutin på respektive boende.

 • Besöksförbud inomhus på alla äldreboende (uppdaterad 31 augusti)

  Med anledning av coronaviruset har regeringen beslutat att införa besöksförbud på alla äldreboenden. Besöksförbudet gäller tillsvidare *. Besöksförbudet är en försiktighetsåtgärd för att skydda och värna våra boende.

  En smittspridning på äldreboenden skulle kunna få stora konsekvenser för våra boende som tillhör en känslig riskgrupp. Vi ber om er förståelse för det införda besöksförbudet.

  Vi hänvisar till vår hemsida för löpande information.

  * Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

 • Får jag göra besök om jag har antikroppar? (uppdaterad 27 augusti)

  Nej, tyvärr inte. Inga anhöriga för besöka äldreboende trots positivt antikroppstest.

  Läs mer på Region Östergötlands webbplats...

 • Undantag från besöksförbud inomhus (uppdaterat 26 augusti)

  Särskilda omständigheter som kan motivera undantag från förbudet mot besök kan till exempel vara;

  • Besök av en anhörig som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede.
  • Vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besök av anhörig. Detta kan särskilt behöva beaktas vid inflyttning till boendet eller då den enskilde har en demenssjukdom med stark oro som symtom.
  • Det är inte besöksförbud för personer under 18 år som ska besöka sin förälder eller någon annan person som denne varaktigt bor eller har bott tillsammans med.
  • Vid vård i livet slutskede ska alltid undantag medges.
 • Vad händer om jag bryter mot besöksförbudet (skapad 27 april)

  I det fall en anhörig bryter besöksförbudet och inte självmant avlägsnar sig kommer polis att tillkallas med stöd av 13 a § Polislagen.

 • Information till anhöriga (uppdaterad 8 april)

  Information till dig som har en anhörig som har hemtjänstinsatser, bor på äldreboende eller boende och andra verksamheter för personer med funktionsnedsättning

  Söderköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Kommunen deltar också i ett länsövergripande samverkansarbete mellan Östergötlands alla kommuner och Region Östergötland.

  Folkhälsomyndigheten värnar om att minska smittspridningens omfattning för att skydda de i samhället som är mest sårbara, det vill säga äldre och svårt sjuka. Det innebär till exempel att man nu uppmanar alla med de utpekade symtomen, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Här hittar du vilka symtom som gäller.

  Med anledning av coronaviruset är det besöksstopp på alla våra äldreboenden tillsvidare. Undantag tillåts vid vård i livets slutskede, kontakta enhetschefen för att få ytterligare information.

  Vi på socialförvaltningen förbereder oss på risken för stor personalfrånvaro på grund av coronaviruset. Det kan innebära att vi behöver prioritera och förändra i våra verksamheter. Information kommer i så fall från ansvarig enhetschef.

  Vi kan konstatera att det förekommer viss ryktesspridning. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

  Vi vill också påminna om att det inom socialförvaltningen råder sekretess och att vi därför inte kommer att kunna kommentera enskilda fall.

  På kommunens hemsida kan du som anhörig läsa mer om kommunen process och rekommendationer kring coronaviruset. Där hittar du alltid den senaste kommunala informationen och sidan är därför en viktig informationskälla för dig som anhörig. http://www.soderkoping.se/coronaviruset

 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer att äldre bör begränsa sina sociala kontakter

  Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer att äldre bör begränsa sina sociala kontakter

  Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Det gäller även om du känner dig frisk. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be gärna någon närstående, en granne eller vän om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat. Det är viktigt att så långt som möjligt undvika situationer som innebär risk för nära kontakter med andra människor

  Vad gör kommunen?

  Kommunens resurser är begränsade och vi kommer främst behöva rikta våra insatser till dem som är berättigad hjälp enligt socialtjänstlagen, som personer med hemtjänst. Vi behöver därför alla hjälpas åt och visa omtanke till varandra.
  Du kan vända dig till kommunens biståndshandläggare om du inte har någon möjlighet att få hjälp eller stöd från någon närstående eller granne.

  Hjälp varandra!

  Känner du en äldre person eller någon som tillhör en riskgrupp, fråga om det är något du kan hjälpa till med. Det kan till exempel vara att handla mat eller hämta upp ett paket från posten.
  Tänk alltid på risken för smitta om du vill ställa upp och hjälpa någon. Är du sjuk ska du redan vid lindriga symtom stanna hemma.

  Att tänka på!

  • Tacka alltid nej när någon okänd ringer och erbjuder inköpshjälp. Eller lägg på luren direkt. Misstänker du att du utsatts för ett bedrägeriförsök kan du ringa och göra polisanmälan på telefonnummer 114 14.
  • Behåll kontokort och koder för dig själv. Lämna aldrig ut sådant till någon annan.
  • Begär att få betala vid leverans eller i efterskott när du tar hjälp med inköp. Bäst är att betala med swish (eller kontant) vid leverans i dörren och mot uppvisande av kvitto. Var dock noga med att undvika fysisk kontakt.
  • När du behöver hjälp: ta själv kontakt med anhöriga, grannar, vänner som du känner och litar på, eller kontakta någon av de grupper för hjälp med inköp som bildats i exempelvis sociala medier

 • Jag är lite förkyld, kan jag besöka min sjuka anhöriga? (uppdaterad 8 april)

  Nej, med anledning av coronaviruset är det besöksstopp på alla våra äldreboenden för att inte riskera att smitta en mamma eller pappa eller någon annan på boendet. Undantag tillåts vid vård i livets slutskede, kontakta enhetschefen för att få ytterligare information.

  Folkhälsomyndigheten värnar om att minska smittspridningens omfattning för att skydda de i samhället som är mest sårbara, det vill säga äldre och svårt sjuka. Det innebär till exempel att man nu uppmanar alla med utpekade symtom, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

 • Hur minskar ni risken att min anhöriga eller boenden drabbas (uppdaterad 8 april)

  Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har något av de utpekade symtomen. Här hittar du vilka symtom som gäller.

  Med anledning av coronaviruset är det besöksstopp på alla våra äldreboenden tillsvidare. Undantag tillåts vid vård i livets slutskede, kontakta enhetschefen för att få ytterligare information.

 • Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

  Vi har säkrat upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs just med tanke på coronaviruset. Justering sker också löpande. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av den kommunledningen.

  Socialstyrelsen beskriver att de viktigaste åtgärderna för att minska smittspridningen är att hålla god basal hygien, att göra bra riskbedömningar och säkerställa att medarbetarna följer riktlinjerna på den aktuella arbetsplatsen. Därför är det viktigt att säkerställa att medarbetare har relevant utbildning och förutsättningar för att göra det. Medarbetarna går bland annat webbutbildningar gällande basal hygienrutiner. Socialförvaltningen använder även relevant, av myndigheterna rekommenderad, personlig skyddsutrustning utifrån den bedömda risken i varje aktuell vård- och omsorgssituation.

 • Får medarbetare komma till arbetet med symtom? (uppdaterad 21 april)

  Våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer friska till sitt arbete.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer: covid-19 eller pollenallergi?

 • Så skyddas äldre och personer i riskgrupper i kommunens verksamheter från smittspridning (uppdaterad 21 april)

  Besöksförbund på äldreboenden 

  Med anledning av coronaviruset har regeringen beslutat att införa besöksförbud på alla äldreboenden. Besöksförbudet gäller tillsvidare*. Besöksförbudet är en försiktighetsåtgärd för att skydda och värna våra boende.

  En smittspridning på äldreboenden skulle kunna få stora konsekvenser för våra boende som tillhör en känslig riskgrupp. Vi ber om er förståelse för det införda besöksförbudet.

  Vi hänvisar till vår hemsida för löpande information.

  * Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

  Friska medarbetare på arbetet

  Våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer till sitt arbete friska.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer: covid-19 eller pollenallergi?

  Rutiner för att förhindra smittspridning

  Rutiner för hygien och andra förebyggande åtgärder har reviderats och informerats om i organisationen. Särskilda rutiner finns vid misstänkt eller bekräftad smitta från Region Östergötland för att minimera smittspridningen i våra verksamheter.

  Rutiner för att hantera personer som är smittade av covid-19

  För att smittan inte ska spridas till andra, följer våra medarbetare de rutiner från Region Östergötland om någon i kommunens verksamheter är smittad av covid-19.

 • Är träffpunkten för äldre öppen (Blå Porten) ? (uppdaterad 21 april)

  Nej, tyvärr. För att förhindra smittspridning av Coronaviruset är alla aktiviteter och programpunkter inställda, för externa besökare. 

  https://www.soderkoping.se/stod-omsorg/aldreomsorg/Seniorcenter-Bla-Porten/

 • Vilka rutiner har ni för att förhindra smittspridning (uppdaterad 21 april)

  Rutiner för hygien och andra förebyggande åtgärder har reviderats och informerats om i organisationen. Särskilda rutiner finns vid misstänkt eller bekräftad smitta från Region Östergötland för att minimera smittspridningen i våra verksamheter.

 • Vilka rutiner har ni för att hantera personer som är smittade av covid-19? (uppdaterad 21 april)

  För att smittan inte ska spridas till andra, följer våra medarbetare de rutiner från Region Östergötland om någon i kommunens verksamheter är smittad av covid-19.

  Vi samarbetar med Region Östergötland för att de smittade ska få den sjukvård de behöver.

 • Har ni tillräckligt med skyddsutrustning inom vård- och omsorgsverksamheterna? (uppdaterad 21 april)

  Tillgången på skyddsmaterial ser bra ut i Söderköpings kommun för tillfället. Vi jobbar hela tiden med att se över vår tillgång och fördela materialet så att vi inte ska stå utan skyddsutrustning.

 • Används skyddsutrustning av medarbetare för att förhindra smittspridning? (uppdaterad 21 april)

  Ja, våra medarbetare följer Region Östergötlands riktlinjer för skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta.

 • Kan jag få hjälp med att handla eller hämta ut medicin på apoteket? (uppdaterad 21 april)

  Om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du begränsa dina sociala kontakter med anledning av coronaviruset. Be dina anhöriga, grannar eller vänner om hjälp att handla det du behöver från till exempel mataffären eller apoteket. 

  Har du svårt att få hjälp hänvisar vi dig i första hand till inköp av varor via internet. Du kan vända dig till ICA Supermarket* som erbjuder inköp och utkörning av livsmedel till dig som bor inom tätorten. För dig utanför tätorten erbjuds idag inte utkörning. 

  Många butiker har skapat egna lösningar för att hjälpa dig som inte kan handla. Kontakta din vanliga butik för att se vad de kan erbjuda för hjälp med till exempel specialöppet för riskgrupper eller utkörning.

  Behöver du ändå hjälp?

  Är du över 70 år, eller tillhör en riskgrupp, och är i behov av stöd och hjälp gällande inköp? Eller har du andra praktiska frågor? Då kan du ringa vår äldrekonsulent Pernilla Karlsson på telefonnummer 0121-182 74 för stöd och service. Du når henne måndag till torsdag klockan 8-16 och på fredagar 8-14.

  Länkar

  Länk till ICA Supermarkets e-handel, klicka här....

  * När fler butiker erbjuder internethandel så kommer vi att komplettera med dem.