Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kommun och Politik

Frågor och svar till dig som är vårdnadshavare

 • Information till vårdnadshavare

  Till dig som har barn i Söderköpings förskola och skola
  (texten om symtom är uppdaterad 19 mars, info om 1177 uppdaterad 20 mars)

  Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning av Coronaviruset i Sverige är mycket hög. Söderköpings kommun utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer. Målet är att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt. Alla verksamheter håller sig uppdaterade om det aktuella läget.

  Stanna hemma om ni är sjuka
  Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan eller skolan om de är sjuka. Om du eller dina barn är sjuka med symtom som

  • Torrhosta
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Halsont
  • Muskel- och ledvärk

  ska ni försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om ni bara känner er lite sjuka. Det är viktigt att inte smitta andra. Håll barnen hemma om de är sjuka. Det gäller vid alla typer av sjukdomar.

  Om du misstänker att ditt barn är smittad av Coronaviruset ska barnet stanna hemma. Du kan läsa mer om hur du ska agera på 1177 Vårdguiden. Om du enbart har frågor kring Coronaviruset ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

  Så undviker du att smittor sprids

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om ni är sjuka
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand

  På soderkoping.se finns information om Coronaviruset och länkar till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande.

  https://www.soderkoping.se/coronaviruset

 • Information to parents in other languages
 • När ska mitt barn stanna hemma? (uppdaterad 11 september)

  Låt barnet stanna hemma om det är sjukt. När barn och elever har något av följande symtom ska de stanna hemma:

  • Torrhosta
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Halsont
  • Muskel- och ledvärk

  Vid dessa symtom ska hen vara hemma till dess att barnet är friskt. Du kan återgå till jobbet eller skolan med två dagar symtomfrihet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola, skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet och barnet känt sig frisk i minst två dygn.

  I Region Östergötland kommer man att genomföra provtagning av barn om och när det uppstår lokala utbrott exempelvis i en klass, en förskola eller skolenhet. Smittskydd är då involverade och har dialog med oss i Söderköping. Här kan du läsa mer information från Region Östergötland om när barn bör testas, klicka för att komma till pdf...

  Vi förstår att det kan vara svårt att avgöra när ett barn ska stanna hemma men det är viktigt att inte smitta andra. Det kan innebära att vi måste be vårdnadshavare att hämta barn om de uppvisar sjukdomssymtom. Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska.

  Om du är osäker kring ditt barns symtom läs mer på 1177.se om coronaviruset för att få vägledning.

 • Får mitt barn komma snuvig till skolan eller förskolan om hen har pollenallergi?

  Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon och så vidare) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

 • Får mitt barn vara hemma?

  Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

   

 • Får barn komma till skola eller förskola om någon hemma är sjuk? (uppdaterad 22 april)

  Ja, är barnet symtomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

  Här hittar du vilka symtom som gäller...

 • Vad ska jag säga till mitt barn om covid-19?

  Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. 

  Krisinformation.se har samlat råd och länkar till dig som har barn som är oroligt eller bara vill veta mer. Här finns också information om BRIS vuxentelefon, där du kan få hjälp med hur du stödjer ditt barn i olika situationer.

  Klicka här för att komma till krisinformation.se...

  Här finns mer tips från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset...

 • Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika spridning av smitta?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

  En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

  Att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten är det bästa sättet för att minska smittspridning. Både före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

   

 • Kommer kommunens skolor och förskolor att stänga?

  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation, via Skolverket, gällande förskolor och skolor, där man bedömer att låta friska skolbarn stanna hemma inte är någon effektiv åtgärd. Inte heller finns det några vetenskapliga belägg för att stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället. Vi har därför i dagsläget öppet som vanligt och arbetar med förebyggande åtgärder.

  Kan det bli aktuellt att stänga förskolor och skolor?

  Regeringen har beslutat att en skola bara kan stängas vid fyra olika situationer när det gäller virussmitta:

  • Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • Därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • På grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.

  Det innebär att det bara är vid den sistnämnda situationen som enbart huvudmannen kan besluta om stängning. Stängning av skolan får inte användas för enstaka elever, för grupper av elever eller av andra skäl, till exempel att många elever är frånvarande eller att det finns oro bland elever och vårdnadshavare.

 • Jag arbetar i en samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg även vid stängning. Vad behöver jag göra?

  Om ett beslut om stängning tas kommer kommunen tillse att vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

  • Prata med din arbetsgivare
   Du som har barn som är upp till 12 år behöver redan nu prata med din arbetsgivare och fråga om de anser att du har en tjänst i en samhällsviktig verksamhet samt om du behövs på ditt arbete vid en eventuell stängning.
  • Du behöver inte meddela behov av omsorg nu
   Du behöver inte kontakta hemkommunen nu om du har behov av omsorg. Om ett beslut om stängning tas kommer vi skicka ut information till dig. Där står hur du ska göra för att anmäla ditt behov av omsorg. Vid en eventuell stängning kommer vi behöva ett snabbt svar från dig. Då är det bra om du redan har pratat med din arbetsgivare.
  • Arbetsgivaren bedömer om du behövs
   Det är arbetsgivaren som bedömer om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta.

  Du kan läsa mer här om samhällsviktig verksamhet på MSB:s hemsida...

 • Mitt barn, eller nån annan i familjen, har en kronisk sjukdom och är därför extra infektionskänslig. Jag är orolig för smitta. Bör jag låta barnet stanna hemma från skolan? (8 april)

  Söderköpings förskolor och skolor följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning där den främsta insatsen är god handhygien.

  När det kommer till skolmiljön har Folkhälsomyndigheten bedömt att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd då det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning.

  Kontakta gärna behandlande läkare för att för råd er i er situation. Ansvarig rektor samarbetar med er vårdnadshavare och behandlande läkare med en egenvårdsplan om så behövs.

 • Hur hanterar kommunen internationella utbyten med elever och personal?

  Just nu genomför vi inga utbyten med länder som identifierats som riskområden. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och UD lämnar kring resande i övriga länder. Utifrån detta kommer vi vid varje eventuellt internationellt utbyte ta ställning till just det utbytets premisser och risker.

 • Prioriteringar i våra verksamheter

  Vi på barn- och utbildningsförvaltningen förbereder oss på risken för stor personalfrånvaro, både på grund av covi-19 och annan typ av influensa. Det kan innebära att vi behöver prioritera och förändra i våra verksamheter. Information kommer i så fall genom förskolornas och skolornas vanliga informationskanaler.