Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kommun och Politik

Frågor och svar till dig inom näringslivet

Söderköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning.

Den 10 mars 2020 gjorde Folkhälsomyndigheten bedömningen att risken för smittspridning i Sverige är mycket hög.

Söderköpings kommun utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt. Samtliga verksamheter håller sig uppdaterade om det aktuella läget, kommunen är också förberedd för att vid behov vidta ytterligare åtgärder.

Vi är medvetna om att många av er har tydliga strategier och instruktioner inom era företag och från era eventuella koncernledningar. Nedan tydliggör vi den information vi i kommunen förhåller oss till för tillfället, och som vi anser kan vara av allmän nytta för er i näringslivet. Denna kommer att uppdateras löpande, ni kan följa uppdateringarna här.

 • Ytterligare krisåtgärder till företag (uppdaterad 10 november)

  Regeringen meddelade igår ytterligare krisåtgärder till företag, bland annat ska de förlänga flera av de åtgärder som de hitintills infört. Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/ytterligare-krisatgarder-for-foretag/

  Förra veckan meddelande också Regeringen om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Läs mer om det här: www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/#enskildaanchor

 • Det här gäller för dig med butik eller handelsplats enligt nya covid-19-lagen (uppdaterad 21 januari)

  Verksamhetsutövare inom handeln är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra enligt covid-19-lagen.

  Länsstyrelsens ansvarar för att kontrollera att lagen efterföljs och de har tagit fram informationsblad samt en checklista för att underlätta för dig.

  På den här sidan hittar du deras material: Länk till Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

  Här kan du läsa mer om lagen: Covid-19-lagen gör det möjligt att införa effektivare smittskyddsåtgärder

 • Det här gäller för dig som driver gym eller sportanläggning enligt nya covid-19-lagen (uppdaterad 21 januari)

  Verksamhetsutövare inom handeln är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra enligt covid-19-lagen.

  Länsstyrelsens ansvarar för att kontrollera att lagen efterföljs och de har tagit fram informationsblad samt en checklista för att underlätta för dig.

  På den här sidan hittar du deras material: Länk till Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

  Här kan du läsa mer om lagen: Covid-19-lagen gör det möjligt att införa effektivare smittskyddsåtgärder

 • Sammankomster, evenemang och uthyrning av lokaler (uppdaterad 21 januari)

  Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att förbudet även ska gälla sittande publik. Enda undantaget är begravningar.

  Beslutet gäller från och med 24 november.

  Här hittar du länsstyrelsens beslut och mer information kring beslutet...

  Informationsblad och checklista från Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen har tagit fram informationsblad och en checklista för dig som anordnar allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller hyr ut lokaler för privata sammankomster.

  På den här sidan hittar du deras material: Länk till Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

  Här kan du läsa mer om lagen: Covid-19-lagen gör det möjligt att införa effektivare smittskyddsåtgärder

 • Ny lag ska minska smittspridning på serveringar, 30 juni

  Från 1 juli 2020 och resten av året gäller en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder för serveringsställen.

  Sedan mars 2020 har den tillfälliga föreskriften från Folkhälsomyndigheten om att minska smittspridning gällt. Nu ersätts föreskriften alltså av en tillfällig lag som gäller resten av 2020. Syftet är alltjämt att minska smittspridningen av covid-19.

  Den största skillnaden för café- och restaurangägare är att vi tar beslutet om stängning eller restriktion istället för smittskyddsläkaren.

  Kan begränsa eller stänga verksamhet

  Den nya lagen gäller:
  • Serveringar som erbjuder mat och dryck på plats.
  • Även vid uthyrning till slutna sällskap.
  • Alla ytor i lokalerna.

  Serveringsstället ska:
  • Ha bra utformning av lokaler och entré så att trängsel undviks i största möjliga mån.
  • Organisera personal och ha rutiner för att motverka trängsel.
  • Ha goda hygienrutiner.

  Miljökontoret kommer att arbeta med tillsyn hela sommaren. Förhoppningen är att café- och restaurangägare fortsätter att arbeta med smittskyddsåtgärder och att även allmänheten tar ansvar. Vi behöver alla tänka på att hålla avstånd och hålla ut.

  Miljökontoret har fortsatt ingen rådighet när det gäller trängsel i till exempel butiker, på badplatser och i köpcentrum.

 • Skyltmaterial till verksamhetsutövare från MSB - checklista, affischer, gatupratare med mera (uppdaterat 22 juni)

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram material som du kan använda för att informera kunder och besökare om att till exempel hålla avstånd - gatupratare, bordskyltar och affischer.

  Här finns också inspiration från olika branscher om vad du kan skriva på egna skyltar, till exempel från campingar, naturanläggningar och restauranger.

  Här hittar du allt material och längst ner på sidan finns det som du kan skriva ut och använda....

 • Åtgärder från kommunen till näringslivet (uppdaterad 2 juni)
  • Hagatorgets säsongsparkeringar blir kvar över sommaren -20
   På grund av coronaepidemin har ett beslut tagits om att låta de fyra säsongsparkeringar som finns på Hagatorgets norra sida vara kvar för att öka tillgängligheten. 

  • 30 minuter blir 60 minuter på Hagatorget
   Ett annat beslut som genomförs på grund av coronaepidemin är utöka parkeringstiden från dagens 30 minuter till 60 minuter runt Hagatorget. Dessutom gäller parkeringsbestämmelserna 7 dagar i veckan för att anpassa till företagens utökade öppettider. Beslutet gäller tillsvidare.

  • Tak över serveringplatser
   De restauranger, caféer, glasställen etc som har uteserveringar på allmän platsmark kan nu sätta upp serveringstak (tält utan väggar) över sina serveringsplatser.
   Detta är ytterligare ett sätt att öka möjligheterna för våra företag att ta emot kunder på ett tryggt och attraktivt sätt. Beslutet gäller fram till fram till 30 september i år.

   Ansökan krävs!  
   Blanketten ”Tillfälligt nyttjande av kommunal mark ska användas för ansökan”. Till ansökan bifogas enkel ritning eller foto. Ansökan ska skickas in skriftligen, gärna via e-post. Märkning: ”Ansökan om tillfälligt väderskydd på uteservering”. Länk till ansökan.

   Ansvarig för upplåtelse av mark i Kanalhamnen: Markförvaltare vid kommunstyrelsens förvaltning; Magnus Sandberg, magnus.sandberg@soderkoping.se, 0121-185 50.

   Ansvarig för upplåtelse i övriga stadskärnan: Enhetschef teknik och entreprenad; Peter Tauberman, peter.tauberman@soderkoping.se, 0121-186 58.

  • Anstånd eller förlänga betalningstider på till exempel avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka i upp till tre månader.

   Så här fungerar det:
   - För fakturor som redan är skickade kvarstår befintligt förfallodatum. Näringsidkare som med anledning av pandemin behöver uppskov med betalningen av dessa fakturor kontaktar kontaktperson på fakturan och ansöker om anstånd. Om det inte finns någon kontaktperson kan du kontakta ekonomikontoret: ekonomi@soderkoping.se.
   - Alla verksamheter kommer fortsätta fakturera som vanligt.
   - Fakturor som från och med nu skickas till företag kommer manuellt ges 90 dagars betaltid. Eftersom det är en manuell hantering finns det alltid risk för att det blir något som missas. Kontakta i så fall kontaktpersonen på fakturan eller ekonomikontoret så hanterar vi det.

  • Ge anstånd eller förlänga betalningstider på hyra i lokaler i upp till tre månader.

  • Korta ner betalningstider till leverantörer.

   Så här fungerar det:
   - Kommunen kommer löpande manuellt tidigarelägga betaldatum på fakturor som är godkända och attesterade för betalning oavsett förfallodatum.
   - Med hänsyn till hög frånvaro i kommunen är det svårt att garantera att vi kan förkorta betaltiden generellt. Vi kan inte göra avkall på våra attestrutiner för att förkorta betaltiderna men har ambitionen att attestrundan hanteras så effektivt som möjligt.

  • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.

  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

  • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Tillfälliga tillstånd gällande varuskyltning och utökning av serveringsyta utomhus (uppdaterad 24 april)

  Med anledning av rådande situation kring coronviruset covid-19 har Söderköpings kommun i samråd med Näringslivsrådet tagit fram följande möjligheter. 

  • Tillfälligt tillstånd för fri utökning av uteserveringsyta
   Restauranger och caféverksamheter, som har tillstånd för uteservering på kommunalt ägd mark, att avgiftsfritt utöka denna yta under en begränsad period. Gäller endast tillfälligt fram till 30 juni 2020. Läs mer här...

  • Tillfälliga tillstånd för varuskyltning
   Butiker, som vetter till kommunalt ägd mark, får avgiftsfritt skylta eller visa varor utanför sin butik. Gäller endast tillfälligt fram till 30 juni 2020. Läs mer här...

   Här hittar du blanketten Tillstånd för tillfälligt nyttjande av kommunal platsmark...
 • Debattartikel - Fokus på Söderköpings näringsliv (uppdaterad 21 april)

  Vi står på företagarnas sida genom Coronakrisen. När vi blickar framåt är vår ambition att Söderköping ska bli en bättre plats att bo på, verka i och besöka, skriver representanter för kommunens näringslivsråd.

  Under flera år har näringslivet i Söderköping skördat framgångar. Andelen företagare har varit högre och arbetslösheten lägre i kommunen än riket i stort. Lönsamheten har varit god, Söderköping har engagerade och framgångsrika företagare, tillika viktiga arbetsgivare.

  Effekterna av Coronaviruset slår oerhört hårt mot företagarna, som i Söderköping till stor del är verksamma inom branscherna tillverkningsindustri, bygg- & hantverk, handel, service, restaurang och besöksnäring. Vi möter dagligen företagare som oroar sig för framtiden i spåren efter Corona. Samtidigt som vi ser hur många snabbt hittar lösningar och nya sätt att arbeta. Vi är mycket imponerade av den uthållighet och målmedvetenhet som Söderköpings företagare uppvisar.

  Samtidigt visar statistik att upplevelsen av kommunens bemötande och attityd gentemot företagare, har försämrats de senaste åren. Söderköpings näringslivsråd bildades för att ge de styrande i kommunen vägledning i frågor som rör företagande och en attraktivare stad. I samverkan med kommunens representanter har rådet arbetat fram fokusområden, eller förbättringspunkter, för att Söderköping ska bli en bättre plats att bo på, verka i samt besöka.

  Det handlar bland annat om bättre och tätare dialog mellan kommunen och företagen. Om att kommunen vill erbjuda extra stöd till de företag som vill växa och anställa, liksom stärka samverkan mellan näringsliv och skola för att till exempel säkra kompetensförsörjningen framåt. En annan insats är att höja digitaliseringstakten för att öka tillgängligheten och effektiviseringen i den kommunala servicen. Dessutom vill vi inspirera fler att vilja och kunna arbeta med hållbarhet och bidra till de globala målen.

  Bortom krisen går Söderköping en spännande framtid till mötes, med flera tillväxtfrämjande projekt på gång. E22:ans ombyggnad och Ostlänkens färdigställande kommer att öka Söderköpings tillgänglighet och möjlighet att locka fler invånare att bo, företag att verka i och besökare att hitta till Söderköping. Upp till 500 bostäder ska byggas till 2025, för att möta efterfrågan och öka Söderköpings attraktivitet för nya och etablerade invånare. Med bättre kommunikationer och pendling blir Söderköping en starkare spelare i arbetsmarknadsregionen – inte minst som bostadsort.

  Söderköpings attraktivitet är oerhört viktig för att Söderköpings riktning ska fortsätta vara framåt. I dessa prövande tider är fokus på näringslivet avgörande. Samtidigt måste även kommunens ekonomi värnas i syfte att bibehålla den investeringstakt som också gynnar våra lokala företag. Förbättringsresan ska fortsätta även efter att Corona ebbat ut.

  Kommunen i samråd med näringslivsrådet gör nu sitt yttersta för att komplettera de nationella och regionala stödåtgärderna och bidra till att det lokala näringslivet tar sig igenom krisen på lindrigast möjliga vis. Det är en tuff utmaning men vi vill ta oss an den tillsammans med alla som verkar och bor i Söderköping. Om vi hjälps åt och stöttar varandra kommer vi ut starkare på andra sidan Corona.

  Söderköpings Näringslivsråd

  Martin Sjölander
  Ordförande
  KSO, Söderköpings kommun

  Maria Fredriksson
  Kommundirektör, Söderköpings kommun

  Anders Westerberg
  Vice Ordförande, Föreningen Stadskärnan

  Britta Andersson
  Ordförande, Navet i Havet

  Maria Dahlén
  Ordförande, Företagarna Söderköping

  Bengt O Johansson
  Ordförande, LRF Söderköping

  Maria Björk Hummelgren
  Näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

   

 • Korttidsarbete (uppdaterad 16 april)

  Tillväxtverket har ett webbtest som kan ge dig en första indikation på om du är berättigad till stöd för korttidsarbete. Det är ett beräkningsverktyg för att ta fram belopp. Här finns också instruktionsfilmer hur du fyller i en ansökan och du kan även göra själva ansökan här.

  Här hittar du mer samlad information om korttidsarbete...

   

 • Samlad hjälpinformation till näringslivet (uppdaterad 16 april)

  Här hittar du en samlingssida med aktuell information om de åtgärder och stöd du kan få för att minska dina ekonomiska konsekvenser på grund av coronaviruset.

  Här hittar du informationen...

 • Sänkta hyror (uppdaterad 16 april)

  Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand. Stödet går att söka från den 1 juli. 

  Läs mer här: 
  www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

 • Företagsservice för coronarelaterade frågor (uppdaterad 16 april)

  Företag i regionen som har coronarelaterade frågor om stöd, eller undrar vart de kan vända sig, är välkomna att ringa eller mejla Linköpings företagsservice. Telefon 013-20 61 00, e-post foretagsservice@linkoping.se

  För lokala frågor om tillstånd och liknande, kontakta din kommun.

  Telefonnummer: 013 - 20 61 00
  Öppettider: måndag-fredag 8.00-17.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

  Samlad information från myndigheter

  Du kan också hitta mycket information på webbsidan verksamt.se. Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktigt för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset. Läs mer här...

 • Nya regler för servering av mat (uppdaterad 15 april)

  Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9)

  Detta innebär att ni har en skyldighet att:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

  Rutiner för egenkontroll

  Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

  Smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

  Miljökontoret
  Söderköpings kommun
  0121-181 00
  miljo@soderkoping.se

 • Krispaket från regeringen till småföretag (uppdaterad 26 mars)

  Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

  För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

  Här kan du läsa mer och se hela presskonferensen från regeringen...

 • Anstånd på amorteringar från banker och ALMI Företagspartner

  Du kan nu ansöka om amorteringsanstånd på dina lån hos din bank. För snabbast hantering, ansök digitalt på din banks hemsida. Detsamma gäller dig som har lån hos ALMI Företagspartner.

  Ni kan givetvis även kontakta er personliga bankrådgivare. Anståndet på amorteringar gäller även privatpersoner.

  Bankerna har som tidigare meddelats tilldelats 500 miljarder för att kunna låna ut till näringslivet. ALMI Företagspartner har nyligen tilldelats 3 miljarder för nyutlåning.

  Här kan du läsa mer i Finansinspektionens pressmeddelande...

   

 • Tidigareläggning av uteserveringarnas öppning

  Söderköpings kommun tillåter omedelbar öppning av uteserveringar på kommunal mark, under följande förutsättningar:

  • att innehavaren själv sopar och rengör ytan för uteserveringen i de fall sopning inte gjorts än.
  • att ansökan till polismyndigheten är inskickad.

  Skicka gärna en kopia på er ansökan via e-post till peter.taubermann@soderkoping.se, så vi har information om din ansökta yta avviker från föregående års yta. Skulle er ansökan av någon anledning inte godkännas får anpassning av ytan ske i efterhand.

 • Att tänka på (uppdaterad 22 april)

  Är du frisk och inte upplever några symtom kan du gå till ditt jobb eller sysselsättning. Om du har något av de utpekade symtomen ska du stanna hemma. Här hittar du vilka symtom som gäller...

  Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

  Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

  Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får något av de utpekade symtomen. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har symtom. 

 • Resor

  Här kan du läsa Swedavias information kring viruset: https://www.swedavia.se/arlanda/nyheter/information-om-coronavirus/

  Vad man kan tänka på gällande resor och möten

  Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen, men inte i resten av landet. Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning är mycket hög gäller ändå hela landet. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med de utpekade symtomen, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.  Här hittar du vilka symtom som gäller...

  Om du ska hålla i ett möte kan det vara värt att överväga formen för mötet – går det exempelvis lika bra att genomföra det digital via Skype eller telefon.

  Den som är frisk kan gå till sitt jobb.

 • Karensdag

  Regeringen meddelar även att karensdagen slopas. Det innebär att staten kommer att betala ut sjukpenning under den första dagen av sjukfallet, i syfte att minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

 • Stödlinje

  För rådgivning och stöd finns nu en Stödlinje för företagare tillgänglig. Linjen bedrivs av Linköpings kommun men är även öppen för företagare i Söderköpings kommun och regionens övriga småkommuner.

  Telefonnummer: 013 - 20 61 00
  Öppettider: Måndag-fredag 8.00-17.00 (lunchstängt 12.00-13.00)