Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kommun och Politik

Frågor och svar om vaccination

Hur och när får jag information om att det är min tur att vaccinera mig?

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning när det gäller vaccination. Söderköpings kommun samverkar med Geria VC avseende planeringen lokalt i vår kommun.

Planeringen av vaccination ändras ständigt. Dels beroende på tillgång på vaccin, dels att leveranser förändras – vi kan till exempel få fler doser än planerat, eller färre – och då behöver planeringen ändras, ofta med kort varsel.

I nuläget finns ingen information om hur personer som ingår i dom olika faserna, kommer att få information om när vaccinering är aktuellt. Region Östergötland kommer ut med information efter hand och då publiceras den informationen på vår hemsida.

Du hittar mer information här nedanför. Det finns alltid uppdaterad information om vaccinationen på 1177.se

 • Frågor och svar om vaccination mot covid-19 på 1177.se

  Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. På 1177.se hittar du information om vaccination, tidplan samt frågor och svar.

  Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. Vill någon ta betalt av dig är det ett bedrägeri.

  Till sidan om vaccination mot covid-19 på 1177.se

  Frågor och svar om vaccination mot covid-19 på 1177.se

 • Sant eller falskt om coronavaccin från Läkemedelsverket
 • Transport till och från vaccinationsmottagning (uppdaterad 17 mars 2021)

  För att underlätta genomförandet av vaccinationen mot covid-19, erbjuder Region Östergötland transport till och från vaccinationsmottagningen för personer i följande grupper som saknar färdtjänst:
  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård/vård och omsorg i hemmet, samt de som bor med dessa

  Nytt för vecka 11 är att alla över 80 år kan boka transport till och från vaccination oavsätt om man har hemtjänst eller ej.

  Så beställer du transport till och från vaccinationsmottagningen
  För dig som bor i Söderköping, beställ transport via den lokala beställningscentralen enligt telefonnummer: 0121-184 00

  För resa över kommungräns, om det skulle vara aktuellt, bokas resan via Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20.

  Viktigt
  Ange vid bokningen att det rör sig om en resa för vaccination mot covid-19, och att du ingår i någon av de grupper som prioriteras transport. Ange även om flera i hushållet behöver transport, eller om ledsagare följer med.

  Avgift
  För denna transport gäller samma egenavgift och villkor som för ordinarie sjukresa i Region Östergötland. Avgiften är 80 kr enkel resa. Vid bokningstillfället kommer en tur- och returresa att bokas.

 • Vaccinationsstatus i Söderköpings kommun (uppdaterad 15 mars 2021)

  31 mars, antal vaccinerade i Söderköping:

  • Antal dos 1: 1 809 stycken vilket är 15,78 %.
  • Antal dos 2: 884 stycken, vilket är 7,71 % *

  23 mars, status i de prioriterade faserna: 

  Vaccination i FAS 1 i Söderköping:

  • Alla som bor på äldreboende har fått dos 2.
  • All personal inom äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård har fått dos 2.
  • Merparten av hemsjukvårdspatienterna har fått dos 2.
  • Alla hemtjänstkunder har fått dos 2.

  Under vecka 13 skickar Region Östergötland brev till dig som är född 1946 eller tidigare. Brevet innehåller erbjudnade om vaccination mot covid-19. Tider läggs ut efter tillgång på vaccin. Är tiderna slut, prova imorgon igen.

  Här vaccinerar du dig

  Observera att platsen för vaccinering i Söderköping är Brunnssalongen, inte Geria Vårdcentral när du fått en tid.

  *Siffrorna kommer från Folkhälsomyndigheten, experience.arcgis.com/experience/6df5491d566a44368fc721726c274301

 • Personer med hemtjänst kan ringa vårdcentralen för vaccinationstid (uppdaterad 22 januari 2021)

  Nu pågår vaccinationer mot covid-19 för personer som har hemtjänst och/eller vård och omsorg i hemmet. Det stora intresset för att boka tid per telefon har gjort det svårt att komma fram och regionen har nu öppnat möjligheten att ringa till sin vårdcentral om man tillhör den aktuella gruppen.

  - Det kan dröja innan man får en tid då vi får mindre vaccinleveranser än planerat de närmaste veckorna, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledning i Region Östergötland.

  Läs mer på Region Östergötlands webbplats...

 • Folkhälsomyndighetens prioriteringar för vaccination

  Vaccinering mot sjukdomen covid-19 pågår i Söderköpings kommun. Alla i Sverige kommer att erbjudas vaccin. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en prioritetsordning för vaccineringen där grupper med störst behov av skydd prioriteras i olika faser. 

  Dessa prioriteringar kan ändras, men du hittar alltid uppdaterad information på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer om prioriteringsordning för vaccination mot covid-19

  Så här de olika faserna ut, 5 mars

  Observera att det den 5 mars gjordes omprioriteringar inom de olika faserna. Det kan till exempel kan innebära att personal i fas 2 som har fått brev om att boka tid inte längre kan göra det.

  Fas 1

  I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

  Fas 2

  Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

  • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter
  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
  • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
  • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

  Fas 3

  Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

  • personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • personer i åldern 60–64 år
  • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa.

  Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
  • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes typ 1 och typ 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • downs syndrom.

  Fas 4

  I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

  De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.