Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Kommun och Politik

Frågor och svar om förskola och skola

 • Information till vårdnadshavare

  Till dig som har barn i Söderköpings förskola och skola
  Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning av Coronaviruset i Sverige är mycket hög. Söderköpings kommun utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer. Målet är att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt. Alla verksamheter håller sig uppdaterade om det aktuella läget.

  Stanna hemma om ni är sjuka
  Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan eller skolan om de är sjuka. Om du eller dina barn är sjuka med symtom som:

  • Torrhosta
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Halsont
  • Muskel- och ledvärk

  Vid dessa symtom ska hen vara hemma till dess att barnet känner sig friskt och ytterligare två dagar med gott allmäntillstånd och feberfri. Om barnet efter de två dagarna har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola, skola och annan verksamhet.

  Om barnet eller någon annan i hemmet har bekräftad covid-19 måste det gått minst 7 dagar sedan barnets insjuknande och barnet måste känt sig frisk i minst två dygn innan hen kan komma åter till förskola, skola och fritidshem.

  Du kan läsa mer om hur du ska agera på 1177 Vårdguiden. Om du enbart har frågor kring Coronaviruset ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

  Så undviker du att smittor sprids

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om ni är sjuka
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand

  På soderkoping.se finns information om Coronaviruset och länkar till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande.

  https://www.soderkoping.se/coronaviruset

 • Information to parents in other languages
 • När ska mitt barn stanna hemma? (uppdaterad 11 september)

  Låt barnet stanna hemma om det är sjukt. När barn och elever har något av följande symtom ska de stanna hemma:

  • Torrhosta
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Halsont
  • Muskel- och ledvärk

  Vid dessa symtom ska hen vara hemma till dess att barnet är friskt. Du kan återgå till jobbet eller skolan med två dagar symtomfrihet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola, skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet och barnet känt sig frisk i minst två dygn.

  I Region Östergötland kommer man att genomföra provtagning av barn om och när det uppstår lokala utbrott exempelvis i en klass, en förskola eller skolenhet. Smittskydd är då involverade och har dialog med oss i Söderköping. Här kan du läsa mer information från Region Östergötland om när barn bör testas, klicka för att komma till pdf...

  Vi förstår att det kan vara svårt att avgöra när ett barn ska stanna hemma men det är viktigt att inte smitta andra. Det kan innebära att vi måste be vårdnadshavare att hämta barn om de uppvisar sjukdomssymtom. Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska.

  Om du är osäker kring ditt barns symtom läs mer på 1177.se om coronaviruset för att få vägledning.

 • Får barn komma till skola eller förskola om någon hemma är sjuk? (uppdaterad 6 oktober)

  Ja, är barnet symtomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

  Det har kommit nya förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten som innebär att läkare kan ge restriktioner till så kallade hushållskontakter till smittade personer. Hushållskontakter är personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Förhållningsregeln omfattar inte barn och elever i förskola eller grundskola, utan de kommer att fortsätta gå till förskolan eller skolan.

  Länk till Folkhälsomyndighetens nya förhållningsregler:
  Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall

 • Får mitt barn komma snuvig till skolan eller förskolan om hen har pollenallergi?

  Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon och så vidare) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

 • Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika spridning av smitta?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation, via Skolverket, gällande förskolor och skolor, där man bedömer att låta friska skolbarn stanna hemma inte är någon effektiv åtgärd. Inte heller finns det några vetenskapliga belägg för att stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället. Vi har därför i dagsläget öppet som vanligt och arbetar med förebyggande åtgärder.

  Kan det bli aktuellt att stänga förskolor och skolor?

  Regeringen har beslutat att en skola bara kan stängas vid fyra olika situationer när det gäller virussmitta:

  • Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • Därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • På grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.

  Det innebär att det bara är vid den sistnämnda situationen som enbart huvudmannen kan besluta om stängning. Stängning av skolan får inte användas för enstaka elever, för grupper av elever eller av andra skäl, till exempel att många elever är frånvarande eller att det finns oro bland elever och vårdnadshavare.

  Prioriteringar i våra verksamheter

  Vi på barn- och utbildningsförvaltningen förbereder oss på risken för stor personalfrånvaro, både på grund av covi-19 och annan typ av influensa. Det kan innebära att vi behöver prioritera och förändra i våra verksamheter. Information kommer i så fall genom förskolornas och skolornas vanliga informationskanaler.

 • Hur hanterar kommunen internationella utbyten med elever och personal?

  Just nu genomför vi inga utbyten med länder som identifierats som riskområden. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och UD lämnar kring resande i övriga länder. Utifrån detta kommer vi vid varje eventuellt internationellt utbyte ta ställning till just det utbytets premisser och risker.