Kommun och Politik

Frågor och svar om förskola och skola

 • Det här gäller för elever på Nyströmska

  I samråd med Region Östergötland kommer Nyströmska från och med höstterminens start bedriva fullständig närundervisning för gymnasieelever, det vill säga att eleverna är på plats i skolan varje dag. Vi har en kontinuerlig dialog med regionen och kan gå över till distansundervisning om smittspridningen ökar i länet.

  För elever på vuxenutbildningar kan undervisningen fortsatt vara kombinerad när- och distansundervisning under en övergångsperiod.

 • När ska mitt barn stanna hemma?

  Vi följer Region Östergötlands riktlinjer när det gäller barn och elever med covid-19-liknande symtom eller bekräftad covid-19.

  Det innebär att:

  • Barn i förskola och elever i F-6 ska följa rekommendationerna som gäller för barn.
  • Elever i åk. 7-9 och gymnasiet ska följa råden för vuxna. Detta för att man blir testad för covid-19 när man är 13 år och uppåt i Region Östergötland.

  Länk till Region Östergötlands riktlinjer finns här...

  Hämta hem sjuka barn

  Pedagogerna måste följa rekommendationerna vilket innebär att de kommer att ringa till dig som vårdnadshavare om barnet uppvisar symtom. Om du som vårdnadshavare önskar diskutera bedömningen kontakta ansvarig rektor. Vi ber er att vara extra noggranna så att vår personal kan förbli frisk så att våra verksamheter kan hållas öppna med hög kvalitet.

  Läs mer på 1177.se om coronaviruset för att få vägledning hur och när du ska stanna hemma.

 • Får mitt barn komma snuvig till skolan eller förskolan om hen har pollenallergi?

  Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon och så vidare) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

  Läs mer om pollenallergi på 1177.se

 • Får barn komma till skola eller förskola om någon hemma är sjuk?

  Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att barn och elever som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 rekommenderas att stanna hemma i hemkarantän. Hemkarantän beslutas av vården och ges till familjen i samband med besked om provsvar Covid-19.

  Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola. 

  Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. 

 • Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika spridning av smitta?

  Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation, via Skolverket, gällande förskolor och skolor, där man bedömer att låta friska skolbarn stanna hemma inte är någon effektiv åtgärd. Inte heller finns det några vetenskapliga belägg för att stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället. Vi har därför i dagsläget öppet som vanligt och arbetar med förebyggande åtgärder.

  Kan det bli aktuellt att stänga förskolor och skolor?

  Regeringen har beslutat att en skola bara kan stängas vid fyra olika situationer när det gäller virussmitta:

  • Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
  • Därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
  • På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
  • På grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.

  Det innebär att det bara är vid den sistnämnda situationen som enbart huvudmannen kan besluta om stängning. Stängning av skolan får inte användas för enstaka elever, för grupper av elever eller av andra skäl, till exempel att många elever är frånvarande eller att det finns oro bland elever och vårdnadshavare.

  Prioriteringar i våra verksamheter

  Vi på barn- och utbildningsförvaltningen förbereder oss på risken för stor personalfrånvaro, både på grund av covid-19 och annan typ av influensa. Det kan innebära att vi behöver prioritera och förändra i våra verksamheter. Information kommer i så fall genom förskolornas och skolornas vanliga informationskanaler.

 • Hur hanterar kommunen internationella utbyten med elever och personal?

  Just nu genomför vi inga utbyten med länder som identifierats som riskområden. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och UD lämnar kring resande i övriga länder. Utifrån detta kommer vi vid varje eventuellt internationellt utbyte ta ställning till just det utbytets premisser och risker.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.