Folkhälsomyndigheters råd kring resor och tillfällig vistelse på annan ort

Råden kring resor uppdateras med jämna mellanrum utifrån smittläget i Sverige, och andra länder. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller om du ska resa någonstans.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om vad som gäller vid resor här...