Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Trygg och säker / Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från MSB (Myndigheten för skydd och beredskap) som ska öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig. Den genomförs under hösten. Vi som kommun är huvudaktör i kampanjen och ska under veckan genomföra olika aktiviteter riktade till våra kommunmedlemmar. 

MSB har initierat Krisberedskapsveckan som genomfördes för första gången 2017. Även om det är kommunerna som är huvudaktörer i kampanjen, uppmanas kommunerna att samverka med andra aktörer under veckan, exempelvis det lokala näringslivet, frivilligorganisationer, branschorganisationer och myndigheter i kommunen och länet. Tanken är att kampanjen ska växa med tiden och engagera allt fler i samhället.

Rädd eller beredd?

Broschyren Om krisen eller kriget kommer fick ett stort genomslag när MSB skickade ut den till landets hushåll 2018. Nu följer vi upp informationssatsningen med filmserien Rädd eller beredd? Utbildningsmaterial hittar du här...
Filmserien tar oss med på en personlig resa genom Sveriges beredskap, se filmerna här nedan.