Kommun och Politik

Eldning

Varje år orsakas ett stort antal gräs- och skogsbränder till följd av slarv vid eldning. En karta med aktuell brandrisk finns på SMHIs hemsida.

I de centrala delarna av Söderköping finns ett område där det råder generellt förbud mot eldning utomhus oavsett brandriskprognos. Detta område har upprättats för att minska risken för brand i den äldre trähusbebyggelsen i Söderköpings tätort.

Eldning i mindre omfattning

Med mindre omfattning menas t.ex. eldning av gräs på egen tomt och trädgårdsavfall i tunna.
• Sanitär olägenhet får inte uppstå för grannar. I tveksamma fall kontakta Miljökontoret.
• Släckutrustning t.ex. vattenslang skall finnas till hands.
• Eldning får endast ske under dygnets ljusa timmar.
• Eldning får ej ske vid kraftig vind.
• Eldning bör ske i små omgångar.
• Kontrollera att marken kring den plats där eldningen skall ske ej är torr.
• Anmälan behöver ej ske till räddningstjänsten.

OBSERVERA att eldningen sker på eget ansvar.

Störande rök

Om du störs av röken från en granne som eldar bör du i första hand diskutera detta med grannen, om detta inte leder till någon förändring bör du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Räddningstjänsten har inga befogenheter att hantera denna typ av ärende.

Aktuell brandriskprognos och föreskrifter

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.