Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskola / Kommunala förskolor / Östra Ryd / Föräldraaktiv inskolning på Östra Ryd förskola

Föräldraaktiv inskolning på Östra Ryd förskola

Inom förskoleområde A, som Östra Ryds förskola tillhör, arbetar vi med modellen Föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldern/vårdnadshavaren introducerar förskolan och miljön för barnet och lotsar barnet in i vår verksamhet.

Vårt syfte med denna inskolning är att :

  • Göra föräldrarna/vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten
  • Få tryggare barn och föräldrar/vårdnadshavare
  • Vi får mer info om barnet
  • Verksamheten kan fungera som vanligt

Inskolningen tar ungefär fjorton dagar. I enstaka fall kan det ta längre tid, beroende på hur det går för barnet. Det kan också variera lite, beroende på om det är ett yngre barn som skolas in eller om det är ett äldre barn.

På Östra Ryds förskola kan inskolningen se ut så här:

Dag 1 och 2: Barnet och föräldern kommer och hälsar på en timma.

Dag 3: Barnet äter lunch på förskolan tillsammans med föräldern.

Dag 4 och 5: Barnet äter lunch och sover/vilar med sin förälder. Om det är möjligt lämnar föräldern sitt barn en kort stund.

Under den andra inskolningsveckan börjar föräldern att lämna sitt barn korta stunder. Det är då viktigt att säga: Hej då! - även om barnet blir ledset. Under den här veckan ökar vistelsetiden och barnet börjar gå ungefär sin ordinarie tid.

Vi pedagoger finns tillgängliga för barnen, så att barnen kan ta initiativ och närma sig oss och leken. Barnet skall själv komma till oss pedagoger och efterhand kan föräldern släppa taget. Fördelarna med föräldraaktiv inskolning är att barnen blir trygga, så även föräldrarna. Det är viktigt med en bra start för barnet så att det kommer in i vår verksamhet och blir en del av gruppen. Föräldrarna får även insyn i vår verksamhet och avdelningens rutiner och kan känna sig trygga med den.