Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Leva klimatsmart / Värma upp huset

Värma upp huset

Sänk värmen

Både du och klimatet tjänar på att du sänker temperaturen inomhus. Om du sänker temperaturen inomhus med en grad, sänker du energianvändningen med 5 procent.

Vädra rätt

Vidöppet fönster och eventuellt korsdrag under en kort tid är effektivare än att ha fönstret lite på glänt under lång tid.

Rätt innetemperatur?

Visste du att en sänkning av rumstemperaturen med 1°C sänker energiförbrukningen för uppvärmning med 5%. Rätt temperatur är ca 20°C inomhus. För varm luft gör också att det bildas mer damm. Om systemet tillåter kan du använda s.k. nattsänkning, men inte mer än max 2-3°C. Sänk gärna temperaturen när du reser bort.

När du ska byta uppvärmning

Innan du byter uppvärmningssystem i huset, börja med att energieffektivisera byggnaden. Se över klimatskalet, kan du tilläggsisolera vinden, byta fönster, montera in en isolerglasskiva eller kanske isolera huset om panelen ändå ska bytas?

All renovering måste göras med tanke på husets grundförutsättningar. Är det ett självdragshus kanske du måste sätta in nya friskluftsventiler när du tätar ditt hus.

Tips vid val av värmepump