Bostad och Miljö

Bilen

Bilen är kostsam både för plånboken och för klimatet. Innan du tar bilen till jobbet eller till skolan, överväg att åka kollektivt, gå eller cykla.

Däck och körstil

Om du ändå måste ha bil, tänk på att val av däck och körsätt spelar stor roll för drivmedelsförbrukningen och därmed också klimatpåverkan.

I länkarna nederst på sidan finns information om hur mycket energi du som bilist kan spara med hjälp av att köpa bra energiklass på dina däck och ha en sparsam körstil.

Välj rätt bil

Biltrafikens påverkan på miljön behöver minska för att Sverige ska klara de klimatmål som satts upp. 

De bilar som vi använder behöver gå mot mindre och energieffektivare fordon som drivs med el och hållbara och förnybara drivmedel. Det allra bästa är alltid att inte köpa en bil, utan att hyra, dela eller bilpoola när du behöver.

Tvätta bilen hemma?

Visst är det trevligt att plocka fram slang, hink och tvättmedel för att göra sin bil fin, men se till så att föroreningar inte hamnar i våra vattendrag.

I första hand är det bästa alternativet att välja automattvättar och gör-det-själv-hallar där tvättvattnet renas vid anläggningen. Även om vissa mindre anläggningar fortfarande har enklare rening så har de flesta av dagens automattvättar avancerade reningsverk. Det allra bästa är förstås om du kan välja en miljömärkt biltvätt.

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma någon enstaka gång, gör det då på en gräsmatta eller grusad yta långt bort från gatubrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Om du behöver använda bilvårdsmedel så välj miljöanpassade alternativ. Tänk på att den tid som ett miljövänligt avfettningsmedel ska verka på bilen innan avsköljning ofta är något längre än för de traditionella produkterna.

I bilschampon och avfettningsmedel finns ämnen som skadar djur- och växtlivet i vattendrag och sjöar. Det smutsiga tvättvattnet innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från det bilvårdsmedel som använts, bland annat asfaltsrester, däckrester, olja och metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Vid biltvätt på garageuppfarten eller på gatan leds smutsvattnet med miljöfarliga ämnen orenat via gatubrunnar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter tar skada.

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även privatpersoner. Av dem framgår att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador på miljön eller för människors hälsa. Det innebär att vi ska undvika att skada miljön och naturen om det finns miljövänligare alternativ. Att tvätta bilen på gatan där det finns risk för påverkan på vattendrag är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalken.