Barnomsorg och Skola

Hem / Barnomsorg och Skola / Förskola / Kommunala förskolor / Alboga västra förskola / BOA, barnomsorg på obekväm arbetstid

BOA, barnomsorg på obekväm arbetstid

Vem kan få BOA?

BOA är för barn i åldern 1–12 år vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar och helger. Behovet av barnomsorg ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren.

Barn som inte är folkbokförda i Söderköpings kommun kan bara få plats om deras hemkommun betalar platsen och i mån av plats.

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller sjukskrivna har ej rätt till BOA.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Söderköpings kommun, 614 80 Söderköping. Blanketten finns på här...

När vårdnadshavare sökt om plats till BOA tar rektor kontakt med dem för ett samtal om behov och regler.

Intyg från arbetsgivare om att vårdnadshavare jobbar obekvämt bifogas ansökan och måste ha lämnats innan placeringen kan godkännas.

Vid behov av förändrat schema ska det nya schemat lämnas till BOA minst en månad innan förändringen träder i kraft. Schemat skickas till BOA@soderkoping.se Om det uppstår behov av förändring av schemat med kortare varsel än en månad kan det bara tillgodoses om det finns en planerad bemanning sedan tidigare på de önskade tiderna.

Köregler

Det finns en kommungemensam kö till BOA och plats erbjuds i turordning efter ködatum. Det finns inte någon garant att plats kan erbjudas inom en viss tid men kommunen strävar efter att kunna erbjuda plats så fort som möjligt.

Syskon till redan placerade barn har förtur i kön.

Öppettider och tillsynstid

BOA öppnar 16.45 och stänger 24.00 på vardagar. På helgen är det öppet i enlighet med föräldrarnas behov mellan 06.00 och 24.00. Behov av barnomsorg vardagar mellan 08.00 och 16.45 tillgodoses av ordinarie förskoleverksamheten.

Avgifter

Kostnaden för barn som har BOA beräknas enligt maxtaxan. Endast en avgift tas ut även om barnet har plats i två verksamheter.

BOA står för mat, hygienartiklar och sängkläder. Blöjor bekostas av vårdnadshavare om behovet finns.

Övrigt

Resor till och från ordinarie förskola/fritidshem sker med taxi eller buss och bekostas av kommunen.  

Uppsägning och flytt

Uppsägningstiden för BOA är två månader. Ett e-brev eller brev skickas till barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se eller Barn- och utbildningsförvaltningen, Söderköpings kommun, 614 80 Söderköping.

 

Om platsen inom BOA inte utnyttjas på tre månader kan den komma att sägas upp från kommunens sida.

 

Om barnets folkbokföringsadress ändras från Söderköpings kommun måste detta skyndsamt meddelas och verklig kostnad kan komma att debiteras vårdnadshavaren.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.