Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Barnomsorg och Skola

Hem / Barnomsorg och Skola / Förskola / Kommunala förskolor / Alboga västra förskola / BOA, barnomsorg på obekväm arbetstid

BOA, barnomsorg på obekväm arbetstid

Vem kan få BOA?

BOA är för barn i åldern 1-12 år vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar och helger. Behovet av barnomsorg ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren.

Barn som inte är folkbokförda i Söderköpings kommun kan bara få plats om deras hemkommun betalar platsen och i mån av plats. Barn till föräldrar som är föräldralediga eller sjukskrivna har inte rätt till BOA.

Ansökan

Ansökan gör du på en särskild blankett som du får om du kontaktar Maria Johansson, den ska skickas till: 

Söderköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
614 80 Söderköping. 

Intyg från arbetsgivare om att du jobbar obekvämt ska bifogas med ansökan, och du måste lämna den innan placeringen kan godkännas.

När du sökt om plats till BOA tar rektor kontakt med dig för ett samtal om behov och regler.

Köregler

Det finns en kommungemensam kö till kommunens BOA och du erbjuds plats i turordning efter ködatum. Det finns inte någon garant att plats kan erbjudas inom en viss tid, men kommunen strävar efter att kunna erbjuda plats så fort som möjligt.

Syskon till redan placerade barn har förtur i kön.

Öppettider och tillsynstid

BOA öppnar 16.45 och stänger 08.00 på vardagar. På helgen är det öppet enligt föräldrarnas behov. Behov av barnomsorg mellan 08.00 och 16.45 tillgodoses av ordinarie förskoleverksamheten.

Längsta sammanhängande tillsynstid som barnet kan vistas i verksamheten är tre dygn.

Schema

När du behöver ändra ert schema ska det nya schemat lämnas till BOA minst en månad innan förändringen ska börja. Schemat skickas till BOA@soderkoping.se

Om det uppstår behov att ändra schemat med kortare varsel än en månad kan det bara tillgodoses om det finns en planerad bemanning sedan tidigare på de nya, önskade tiderna.

Avgifter

Kostnaden för barn som har BOA beräknas enligt maxtaxan. Endast en avgift tas ut även om barnet har plats i två verksamheter. BOA står för mat, hygienartiklar och sängkläder. Blöjor betalar ni själva.

Övrigt

Resor till och från ordinarie förskola eller fritidshem sker med taxi eller buss, och bekostas av kommunen.

Uppsägning och flytt

Uppsägningstiden för BOA är två månader. Ett e-brev eller brev skickas till barnochutbildningsnamnden@soderkoping.se eller Söderköpings kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 614 80 Söderköping.

Om platsen inom BOA inte utnyttjas på tre månader kan den komma att sägas upp från kommunens sida.

Om barnets folkbokföringsadress ändras från Söderköpings kommun måste detta meddelas så fort som möjligt och verklig kostnad kan komma att debiteras dig.